ކާރަކާއި ސައިކަލްތަކެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި 4 މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ
ހުޅުމާލޭގައި ކާރަކާއި ސައިކަލްތަކެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ހަތަރު މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލު އަންނަނީ...

100%
އުފާވި
0%
މައުލޫމާތު މުއްސަނދިވި
0%
ދެރަވި
0%
ރުޅިއައި