އެފްޑީސީގެ އަމާން އުދަރެސްގެ ޓަވަރުތަކުގެ ތެރެއިން ޓަވަރެއް: ގެދޮރުވެރިޔާ އާއި ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ފްލެޓާއި ގޯއްޗަށް ކުރިމަތިލީ މީހުންގެ ނަންތައް ވަނީ އާންމުކޮށްފައި - ފޮޓޯ:ސީއެންއެމް
ދެވަނަ ބުރުގައި ފްލެޓާއި ގޯއްޗަށް ކުރިމަތިލީ މީހުންގެ ލިސްޓު ނެރެފި
މި ސަރުކާރުން ހުޅުވާލި ގެދޮރުވެރިޔާ އާއި ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ފްލެޓާއި ގޯއްޗަށް ކުރިމަތިލީ މީހުންގެ ނަންތައް އާންމުކޮށްފި އެވެ.

ދެވަނަ ބުރުގެ ގޯއްޗާއި ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމަށް ސަރުކާރުން ހުޅުވާލި ފުރުސަތު ހަމަވިއިރު 40،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކުރިމަތިލި އެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލު އަންނަނީ...

25%
އުފާވި
25%
މައުލޫމާތު މުއްސަނދިވި
0%
ދެރަވި
50%
ރުޅިއައި