ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ހއ. ދިއްދޫ، ގުލްފާމްގެ އުމުރުން 50 އަހަރުގެ އިސްމާއީލް މާހިރު--
ހުކުރަށްދާން ނުކުތް ފަހުން ޚަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދި މީހާ ފެނިއްޖެ
އިއްޔެ ހުކުރު ނަމާދަށް ދާން ގެއިން ނުކުތް ގޮތަށް ހަބަރެއް ނުވެގެން، ގެއްލިގެން އުޅޭ މީހާ ފެނިއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އޭނާ ފެނިފައި ވަނީ މިއަދު 16:40 ކަން ހާއިރު މާލެއިން ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އިއްޔެ ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ މާހިރު ފުލުހުން ހޯދަން ފެށީ ހުކުރަށް ދާން ނުކުތް ފަހުން ޚަބަރެއް ނުވެގެން ފުލުހުން ރިޕޯޓުކުރުމުންނެވެ. 
100%
އުފާވި
0%
މައުލޫމާތު މުއްސަނދިވި
0%
ދެރަވި
0%
ރުޅިއައި