ޅ. ކުރެންދޫ / ހުދުފަޅު، އަބްދުއްނާފިއު އިބްރާހިމް (17އ)
ހުޅުމާލެއިން ގެއްލުނު ކުޑަކުއްޖާ ފެނިއްޖެ
ހުޅުމާލެއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ކުޑަ ކުއްޖާ ފެނިފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ހުޅުމާލެއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔައީ ޅ. ކުރެންދޫ ހުދުފަޅު، ޢަބްދުއްނާފިއު އިބްރާހިމް، 17، އެވެ.

މި މައްސަލަ ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2ގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވަނީ އިއްޔެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެކުއްޖާ މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި ގެއަށް އައިސްފައިވާކަމަށް އާއިލާއިން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. ކުއްޖާގެ ހާލު ރަނގަޅެވެ.

0%
އުފާވި
0%
މައުލޫމާތު މުއްސަނދިވި
0%
ދެރަވި
100%
ރުޅިއައި