އާއްމުވި ވީޑިއޯގެ މަންޒަރެއް
ވައްކަން ކުރި މީހަކާއި ލާއިންސާނީ އަނިޔާކުރި ބަޔަކު ހޯދަނީ
މާލޭގެ ފިހާރައަކުން ވައްކަންކުރި ކަމަށް ބުނާ މީހެއްގެ ގަޔަށް ދަވާދުއަޅާ ލާއިންސާނީ އަނިޔާކުރި ބަޔަކު ހޯދަމުން ގެންދާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

އާއްމު ވެފައިވާ ވީޑިއޯއެއްގައި ފެންނަނީ މާފަންނު ފިހާރަޔަކުން ވައްކަންކުރި ކަމަށް ބުނާ މީހެއްގެ ގަޔަށް ބަޔަކު ދަވާދުއަޅާ އޭނާގެ ގައިގައި ދަވާދު އުނގުޅާ މަންޒަރެވެ.

މި ވީޑިއޯ އާއްމުވުމުން ގިނަ ބަޔަކުވަނީ އެކަން ކުރި މީހުނަށްވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔާފައެވެ. އަދި އެއީ ލާއިންސާނީ އަނިޔާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި އެކަމުގެ ރިޕޯޓް ލިބުމުން ފުލުހުން އެސަރަހައްދަށް ދިޔައިރު އެމީހުން އެސަރަހައްދު ދޫކޮށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެސަރައްހައްދުގެ ސީސީޓީވީ ފްޓޭޖްތައް ބަލަމުން ގެންދާކަމަށާއި ވައްކަންކުރި ކަމަށްބުނާ މީހާއާއި އޭނާއަށް ލާއިންސާނީ އަނިޔާދިން މީހުން ދެނެގަތުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ.

50%
އުފާވި
25%
މައުލޫމާތު މުއްސަނދިވި
25%
ދެރަވި
0%
ރުޅިއައި