އާޒިމް އަދި ރައީސް ސާލިހު: ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
ގާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަގާމުން އާޒިމް އިސްތިއުފާދެއްވައިފި
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަގާމުން އެމްޓީސީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދަމް އާޒިމް މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

އާޒިމް މިއަދު ވިދާޅުވީ އޭނާ އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހަށް ތާއީދު ކުރައްވާތީއެވެ. 

"ރިޔާސީ ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު އިންތިހާބު ކުރުމަކީ މިވަގުތު ދިވެހި ރާއްޖެއަށާއި ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ މުސްތަގުބަލަށް އެންމެ ފައިދާ ކުރަނިވި ގޮތްކަމާއި އަދި ގައުމުގެ ހަމަޖެހުން ދެމެހެއްޓޭނެ ވެރިއަކީ އެމަނިކުފާނު ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާތީ، 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓަކު ނެރެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އިސްވެއޮވެ ކޯލިޝަން ހެދުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކައުންސިލުން ނިންމުމާއި ގުޅިގެން، މަނިކުފާނުގެ އެޑުވައިޒަރުގެ މަގާމުގައި މިވަގުތު ހުރުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލު ނުކުރާތީވެ، އެމަގާމުން މިއަދުން ފެށިގެން އަޅުގަނޑު އިސްތިއުފާދީފީމެވެ." އާޒިމް ސޮއިކުރައްވާ ގާސިމްއަށް މިއަދު ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގެ ސުންގަޑި މިއަދު 12:00 އަށް ހަމަވިއިރު، ޓިކެޓަށް އެދި ކުރިމަތިލެއްވީ އެޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް އެކަނިކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން މިއަދު ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

ޖޭޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓަށް ޝައުގުވެރިވާ ބޭފުޅުން ޓިކެޓަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލީ މިމަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ރޭގެ ނިޔަލަށް ވެސް އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

ނަމަވެސް ޓިކެޓަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި މިއަދު ހަމަވިއިރު، ގާސިމް ކުރިމަތިލެއްވިކަން އެޕާޓީން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައެވެ. ގާސިމް ފިޔަވައި އެހެން ބޭފުޅަކު ޓިކެޓަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

އެހެންކަމުން އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ނިކުމެވަޑައިގަންނަވާނީ ގާސިމް އިބްރާހީމެވެ.

މިއަހަރު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް މިހާރު ނިންމާފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު 9 ގައެވެ. އިންތިހާބުގެ ދެ ވަނަ ބުރެއް ބާއްވަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ބާއްވާނީ ސެޕްޓެމްބަރު 30 ގައެވެ.

100%
އުފާވި
0%
މައުލޫމާތު މުއްސަނދިވި
0%
ދެރަވި
0%
ރުޅިއައި