އެމްއެންޔޫން މީގެ ކުރިން ބޭއްވި މައުރަޒެއްގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ:ސަން
އެމްއެންޔޫ 'ފަހި ސުފުރާ' މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި
ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ކާބޯތަކެތީގެ މައުރަޒު، 'ފަހި ސުފުރާ' ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

'ފަހި ސުފުރާ' އަކީ:

  • ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފަރާތްތަކުން އުފައްދާ ތަކެތި ވިއްކުމަށް ފަހިކޮށްދޭ ފުރުސަތެއް
  • މައުރަޒުގެ ބޭނުމަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ތިބި ކާބޯތަކެތި އުފެއްދުންތެރީންގެ ހުނަރު އާންމުންނަށް ދައްކާލެވޭނެ ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން

މި އަހަރުގެ މައުރަޒު އޮންނާނީ:

  • މާޗު މަހުގެ ފުރަތަމަ ދެ ދުވަހު
  • ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 10 އިން ރޭގަނޑު  10 އަށް އެމްއެންޔޫގެ އިދާރީ މަރުކަޒުގައި

އެމްއެންޔޫން ބުނެފައިވަނީ މި މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވާން އެއްވެސް ފީއެއް ނުނަގާނެ ކަމަށާއި މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 18 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 14:00 ކުރިން އެ ކަމަށް ހާއްސަ ފޯމު ފުރިހަމަ ކޮށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

0%
އުފާވި
0%
މައުލޫމާތު މުއްސަނދިވި
0%
ދެރަވި
0%
ރުޅިއައި