އެމްއެންޑީއެފުން މީގެ ކުރިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ތަމްރީނުތަކެއްގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ:އެމްއެންޑީއެފް މީޑިއާ
އެމްއެންޑީއެފްގެ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް ގަމުގައި، ކަނޑުދަތުރުކުރާއިރު ސަމާލުވޭ
އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާތީ ކަނޑުދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް އެމްއެންޑީއެފުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ހާއްސަ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވަނީ މި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުގައެވެ. 

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނި ގޮތުގައި ތަމްރީނުތައް އޮންނާނީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ އިރުއޮއްސި 06:00 އިން ފެށިގެން ދަންވަރު 12:00 ޖަހަންދެން ކަމަށާއި ތަމްރީނުތަކުގައި ވައިގެ ސަރަހައްދަށް ބަޑިޖަހާނެ ކަމުގައެވެ.

ތަމްރީނުގައި ވައިގެ ސަރަހައްދު ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް

  • ބޭނުންކުރާ ހަތިޔާރު/ ޕައިކޯޓެކްނިކްސް - އޭކޭ ސީރީޒް ރައިފަލް
  • ވައިގެ ސަރަހައްދު ބޭނުންކުރާނެ އެންމެ ދުރުމިން - 4600 މީޓަރު
  • ވައިގެ ސަރަހައްދު ބޭނުންކުރާނެ އެންމެ އުސްމިން - 200 މީޓަރު
  • ވައިގެ ސަރަހައްދު ބޭނުންކުރާނެ އެންމެ ތިރިމިން - ސީލެވެލް
  • ވައިގެ ސަރަހައްދު ބޭނުންކުރާނެ ތަން - ސ. ގަން        

މި ތަމްރީނުތައް ހިނގަމުންދާ ދުވަސްވަރު ކަނޑު ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން އެ ސަރަހައްދުން ދަތުރުކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

0%
އުފާވި
0%
މައުލޫމާތު މުއްސަނދިވި
0%
ދެރަވި
0%
ރުޅިއައި