ސުއަރޭޒް ބައިވެރިޔާއާއެކު ޗުއްޓީއެއްގައި
ވޯލްޑްކަޕުން ކެޓުމުން ސުއަރޭޒް ރާއްޖެއަށް
ވޯލްޑްކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ކެޓުމުން އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒް ޗުއްޓީއަށް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ.

އުރުގުއޭ ކެޓީ އެ ޓީމު ހިމެނުނު ގްރޫޕުން ގަދަ ދޭއްގެ ތެރޭގައި ލައްވާ ނުލުމުންނެވެ. އެ ގްރޫޕުން ދެވަނަ ބުރަށް ކޮލިފައިވީ ސައުތު ކޮރެއާ ޕޯޗުގަލްއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ސުއަރޭޒް ރާއްޖެއައީ ސީދާ ގަތަރުން މިއަދުއެވެ. ސުއަރޭޒް ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންދަނީ ރާއްޖޭގެ ކޮން ރިސޯޓެއްގައި ކަމެއް ސާފެއް ނުވެއެވެ.

64%
އުފާވި
18%
މައުލޫމާތު މުއްސަނދިވި
18%
ދެރަވި
0%
ރުޅިއައި