ސްކޫލެއް
ދަރިވަރުންނަށް އަނިޔާކޮށްގެން އިންޑިއާ ޓީޗަރަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި
ދަރިވަރުންނަށް އަނިޔާކޮށްގެން އިންޑިއާ ޓީޗަރަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މ. އަތޮޅު ސްކޫލެއްގައެވެ. އަނިޔާކޮށްގެން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވަނީ ފިރިހެން ޓީޗަރެކެވެ. 

މި މައްސަލައިގައި ޓީޗަރު ސަސްޕެންޑް ކުރީ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލު ކަމަށް އެކަން އައުމުންނެވެ. 

60%
އުފާވި
20%
މައުލޫމާތު މުއްސަނދިވި
20%
ދެރަވި
0%
ރުޅިއައި