ހަބީބާ ހުސެއިން ހަބީބު
ހަބީބާ ހުސައިން ހަބީބު އަވަހާރަވެއްޖެ
ހަބީބާ ހުސައިން ހަބީބު އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ.

ދައުލަތަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ހިދުމަތް ކުރެއްވި އައްނަބީލާ ހަބީބާ ހުސައިން ހަބީބު އަވަހާރަވީ އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވާތީ އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވަނިކޮށެވެ.

ހަބީބާއަކީ ދައުލަތަށް 49 އަހަރަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ވަންދެން ހިދުމަތް ކުރެއްވި ބޭކަނބަލެކެވެ.

0%
އުފާވި
0%
މައުލޫމާތު މުއްސަނދިވި
100%
ދެރަވި
0%
ރުޅިއައި