ހޭ ހަދިޔާ ކުރަނީ---ފޮޓޯ:އެމްބީއެސް
އަނެއްކާވެސް ލޭ ހަދިޔާކޮށްދިނުމަށް އެދިއްޖެ
ލޭ ހަދިޔާ ކޮށްދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސާވިސް (އެމްބީއެސް) އިން އެދިއްޖެ އެވެ.
Advertisement

އެމްބީއެސް އިން ބުނީ ބްލަޑް ބޭންކުގައި ހުރި ލޭގެ ސްޓޮކު މަދުވަމުންދާ ދާކަމަށެވެ. ހާއްސަކޮށް އޯ ޕޮޒިޓިވް އާއި ބީ ޕޮޒިޓިވް ލޭ ކަމަށް އެމްބީއެސް އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެގޮތުން ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމަށް ކޮންމެ އާދިއްތަ ދުވަހަކުން ފެށިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 08:00 އިން 15:00ގެ ނިޔަލަށް އެމްބީއެސް ހުޅުވާފައި ހުންނާނެ ކަމަށް އެމްބީއެސް އިން ބުނެއެވެ.  

މީގެ ކުރީން ތެލްސީމިއާ ސެންޓަރުން ވަނީ ވެ ލޭ ހަދިޔާކުރުމަށް އެދިފައެވެ.

0%
އުފާވި
0%
މައުލޫމާތު މުއްސަނދިވި
0%
ދެރަވި
0%
ރުޅިއައި