ފެންފުށި---
ފިރިއަކު އަނބިމީހާއަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ
ފިރިއަކު އަނބިމީހާއަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.
Advertisement

ފުލުހުން ބުނީ ރޭ 00:45 ހާއިރު އދ. ފެންފުށީގައި ދެމަފިރިން ދެމެދުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމެއްގައި އަނބިމީހާ އަށް ފިރިމީހާ އަނިޔާ ކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ފުލުހުން ބެލި ބެލުމުން އެދެމަފިރިން ޒުވާބު ކުރަމުންގޮސް ފިރިހެން މީހާ ވަނީ އަންހެން މީހާގެ ނޭފަތުގައި ދަތް އަޅާފައެވެ. އަދި ދަތް އަޅާފައި ހުރި ކަމުގެ ނިޝާން ފެންނަން ހުރި ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެމައްސަލަ އާ ގުޅިގެން މިއަދު ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އުމުރުން 30 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. އަދި އދ. މާމިނގިލި ކޯޓުން ވަނީ އޭނާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތަށް ފަސް ދުވަސް ދީފައި ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

100%
އުފާވި
0%
މައުލޫމާތު މުއްސަނދިވި
0%
ދެރަވި
0%
ރުޅިއައި