Male magumathee ekani ulhunu thuhthu kujjaku aaila aai havaalukoffi
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
މާލޭ މަގުމަތީ އެކަނި އުޅުނު ތުއްތު ކުއްޖަކު އާއިލާއާއި ހަވާލުކޮށްފި
inage
މާލޭ މަގުމަތީ އެކަނި އުޅުނު ތުއްތު ކުއްޖަކު އާއިލާއާއި ހަވާލުކޮށްފި
  ހަބަރު | | 14 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 | 0 ކޮމެންޓް
މާލޭ މަގުމަތީ އެކަނި އުޅުނު ތުއްތު ކުއްޖަކު ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށް އާއިލާއާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. kobadoctor
މާފަންނު މުރަނގަމަގު ސަރަހައްދުގައި އެކަނި އުޅުނު މިކުއްޖާ ފުރަތަމަ ފެނިފައިވަނީ އާއްމުންގެ ބަޔަކަށެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް އުމުރުން ހަތަރު ފަސް އަހަރުގެ މިކުއްޖާ ފެނުމުން ޕީއެސްއެމްގައި މަސައްކަތް އަލީ ނިފާޒް ވަނީ އެކުއްޖާ ފުލުހުންނާއި ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

އޭނާ ފޭސްބުކްގައި މިއަދު ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ކުއްޖާ މަގުމަތިން ފެނުމުން އެކުއްޖާ ގާތު ގެ ކޮބައިތޯ ސުވާލު ގެހުންނަތަން ކިޔައިދޭން ނޭންގުނު ކަމުގައެވެ.ތުއްތު ކުއްޖާ ފުލުހުންނާއި ހަވާލުކޮށް މާފަންނު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމަށް ބުނެ އޭގެ ފަހުން ނިފާޒް ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު އެކުއްޖާ އާއިލާއާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމުގައެވެ.

ނަމަވެސް މިހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބަހެއް ނުލިބެއެވެ.
ގުޅުންހުރި
ފުލުހުންނަށް އަމާޒުވާ ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކެއްގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނީ ސަރުކާރުން: އަރީފް
18 ގަޑިއިރު ކުރިން
އަދީބުގެ ވަކީލު ސިރާޖުގެ ބަންދަށް ހަ ދުވަސް
20 ގަޑިއިރު ކުރިން
ސިއްރު ފެންފުށީގައި ހުރި ބުދުތައް ނަގައިފި
20 ގަޑިއިރު ކުރިން
ފުލުހުންގެ ޔުނީފޯމްގައި ގޭންތަކެއް ނޫޅޭނެ: ފުލުހުން
22 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]