Muslim Brotherhood aa Gulhivaifaa 1000 Ah vure Gina Assets Freezkohfi
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
މުސްލިމް ބްރަދަހުޑް އާ ގުޅިފައިވާ 1000 އަށްވުރެ ގިނަ އެސެޓް ފްރީޒްކޮށްފި
inage
މުސްލިމް ބްރަދަހުޑްގެ ބަަޔަކު
  ދުނިޔެ | މެދުއިރުމަތި | 12 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 | 0 ކޮމެންޓް
މިސްރުގެ މުސްލިމް ބްރަދަހުޑް އާއި ގުޅިފައިވާ 1000 އަށްވުރެ ގިނަ ޗެރިޓީ އެސެޓް ފްރީޒްކޮށްފިއެވެ. muni
އެގައުމުގެ ކޯޓަކުން ހާމަކުރި ގޮތުގައި މުސްލިމް ބްރަދަހުޑް އާއި ގުޅިފައިވާ 1133 ފަންޑް ވަނީ ފްރީޒްކޮށްފައެވެ.

އެ ފަންޑްތައް ފްރީޒްކުރީ ޓެރަސްޓުން ނާއި ޓެރަރިސްޓް ގްރޫޕްތަކާއި ގުޅުން ހުރި އެސެޓްސްތައް ފްރީޒް ކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މިއަހަރުގެ ކުރީ ކޮޅު ފާސްކުރި ގާނޫނުގެ ދަށުން ކަމަށް މިސްރުގެ ކޯޓުން ބުނެއެވެ.

މިސްރުގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު މުރްސީގެ ވެރިކަން 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ވެއްޓުމާއި ގުޅިގެން މުރްސީ ނިސްބަތްވެވަޑައިވަންނަވާ މުސްލިމް ބްރަދަހުޑް އިން މިސްރުގައި ހަމަނުޖެހުން ވަނީ ހިންގާފައެވެ.

މުސްލިމް ބްރަދަހުޑްގެ 75 މީހަކަށް މިސްރުގެ ކޯޓަކުން މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ވަނީ މަރުގެ ހުކުމް އިއްވާފައެވެ. އެ ހުކުމް އިއްވާފައިވަނީ މިސްރުގެ ރައީސް ކުރީގެ ރައީސް މުރްސީގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި މިސްރުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކާ ދެމެދު 2013 ވަނަ އަހަރު ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެންނެވެ.
ގުޅުންހުރި
މިސްރުގެ ބޭރުގެ ދަރަނި 92 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް
10 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
މުސްލިމް ބްރަދަހުޑްގެ 75 މެންބަރަކު މެރުމަށް ހުކުމްކޮށްފި
9 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
ފޭސްބުކް ޕޯސްޓަކާއި ގުޅިގެން މިސްރުގައި ލުބުނާން އަންހެނަކު ޖަލަށް
7 ޖުލައި 2018
ތިން ފައިތިލަ ހުރި ކުއްޖާގެ އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބު
30 ޖޫން 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި
VFP

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]