Bahrain ge Majilis Inthihaab November ga
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
ބަހުރެއިންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބު ނޮވެމްބަރުގައި މަހު
inage
ބަހުރެއިންގެ އިންތިހާބެއްގައި މީހަކު ވޯޓު ލަނީ
  ދުނިޔެ | މެދުއިރުމަތި | 11 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 | 0 ކޮމެންޓް
ބަހުރެއިންގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. Dhiraagu
އެގައުމުގެ އިންތިހާބުތަކާ ބެހޭ އިދާރާއިން ހާމަ ކުރި ގޮތުގައި ބަހުރެއިންގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު އޮންނާނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ބަހުރެއިންގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު ބާއްވާނެ ތާރީހެއް އިއުލާނުކޮށްފައި މިވަނީ އެ އިންތިހާބު ބާއްވާނެ ތާރީހެއް އިއުލާނު ކުރުމަށް އެގައުމުގެ ރަސްގެފާނު ހަމަދް ބިން އީސާ އަލް-ހަލީފާ ހޯމަ ދުވަހު އަމުރު ކުރައްވާފައި ވަނިކޮށެވެ.

އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 8:00 ން ރޭގަނޑު 8:00 އަށެވެ. މައްސަލައެއް ޖެހިގެން އެ ތާރީހަށް އިންތިހާބު ނުބޭއްވިއްޖެ ނަމަ، ދެން އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހުއެވެ.
ގުޅުންހުރި
ބަހުރެއިންއިން ތެޔޮ ވަޅެއް ފެނިއްޖެ
5 އޭޕްރީލް 2018
ގަތަރާ ގުޅުން ކަނޑާލުމުން ބަހުރައިންއާއި ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
14 ޖޫން 2017
ގަތަރާއި ދެކޮޅު ޤައުމުތަކަށް އިސްރާއީލްގެ ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތް ތާއީދު!
14 ޖޫން 2017
ގަތަރާއި މެދު ހަމްދަރުދީ ވާނަމަ ބަހްރެއިންގައިވެސް ދާންޖެހެނީ ޖަލަށް
9 ޖޫން 2017
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި
VFP

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]