Bridge ah dhaandhiya van eh furolhalaa ethah bayakah aniya vejje
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
ބްރިޖަށް ދާންދިޔަ ވޭނެއް ފުރޮޅާލައި އެތައް ބަޔަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ
inage
ބްރިޖަށް ދާންދިޔަ ވޭނެއް ފުރޮޅާލައި އެތައް ބަޔަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ
  ހަބަރު | | 11 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 | 1 ކޮމެންޓް
ބްރިޖް ހުރަސްކޮށް ހުޅުމާލެއިން މާލެ އައުމަށް ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ ވޭނެއް ފުރޮޅާލައި އެތައް ބަޔަކަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ. dhi2
މަންޒަރުދުއް ބައެއް މީހުން ބުނީ ވޭން ފުރޮޅާލާފައިވަނީ ހުޅުމާލޭ ނިރޮޅު މަގުން ބާރު ސްޕީޑްގައި ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ކަމުގައެވެ. އަދި ވޭން ފުރޮޅާލުމާއި އެކު އޭގެ ބިއްލޫތިރައް ބުރައިގެން ގޮސްފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ވޭންގައި ދަތުރުކުރީ ކިތައް މީހުން ކަމެއް ސާފެއް ނުވެއެވެ. އެކްސިޑެންޓް ވުމާއި އެކު އެސަރަހައްދުގައި ތިބި މީހުން ވަނީ ވޭންގައި ތިބި މީހުން ވޭނުން ނެރެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ނަމަވެސް އެމީހުންނަށް ލިބުނީ ކިހާވަރެއްގެ އަނިޔާއެއް ކަމެއް ސާފެއް ނުވެއެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގި ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން މިހާރު ގެންދަނީ ހަރަކާތްތެރި ވަމުންނެވެ.
ގުޅުންހުރި
ތުއްތު ކުއްޖަކާއެކު ދެ މީހުން ސައިކަލުގައި، އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން
15 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
މިރޭ އެތައް އެކްސިޑެންޓެއް، ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ގިނަ ބަޔަކު ގެންގޮސްފި
11 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
24 ގަޑިއިރުނުވަނީސް ބުރިޖުގައި ދެ އެކްސިޑެންޓު
8 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
ހިޔާލު

ޙޫު
ބުރިޖު މައްސަލަ 😂😂😂😂

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]