Malegai 2 Vana Jalsaa eh Baavvan Huhdha Dheyn Nukereyne: Ali Zahir
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
މާލޭގައި ދެވަނަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ހުއްދަ ދޭން ނުކެރޭނެ: އަލީ ޒާހިރު
inage
އިދިކޮޅުން ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން---
  ހަބަރު | ސިޔާސީ | 9 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 | 7 ކޮމެންޓް
ވެރިކަން ކުރާ މާލޭގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ދެން އިތުރު ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ހުއްދަ ދޭން ސަރުކާރަށް ނުކެރޭނެ ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބް ރައީސް އަލީ ޒާހިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. Dhiraagu
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ރޭ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ އަލީ ޒާހިރު ވިދާޅުވީ ޖަލްސާތައް ބާއްވަން ކުރިން ވެސް ސަރުކާރުން ހުއްދަ ނުދެނީ އެހެން ވެގެން ކަމަށެވެ. އިދިކޮޅު ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް އެތައް ބަޔަކު ހާޒިރުވެފައިވެއެވެ.

އަލީ ޒާހިރު ވިދާޅުވީ ދެން އިތުރަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަސްލު ފޮރުވެން ނެތް ކަމަށާއި، ހުރިހާ އުމުރެއްގެ މީހުން ވަކި ޖިންސެއް ބެލުމެއް ނެތި ދައްކާ ބިރު ފަހަނަޅާ ނުކުންނަމުންދާ ކަމަށް ވެސް އަލީ ޒާހިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިދިކޮޅުން ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެތައް ބަޔަކު ބައިވެރިވެފައިވާ އިރު ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމުގެ ސަރުކާރުގައި އިސް މަގާމުތަކެއް ފުރުއްވި ބައެއް ބޭފުޅުން ވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްްމަދު ސޯލިހު(އިބޫ)އަށް ތާއީދު ކުރާކަން ހާމަކޮށްފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
ޕީޕީއެމްގެ ރަސްމީ ސައިޒް މިއޮތީ
3 ގަޑިއިރު ކުރިން
ކޯލިޝަންގެ ވެރިކަމެއްގައި މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ވަޒީފާ އަދާކުރެވޭނެ
5 ގަޑިއިރު ކުރިން
އިބޫ މާލެ ވަޑައިގެންފި
16 ގަޑިއިރު ކުރިން
އިދިކޮޅަށް ތާއީދު ކުރުމުން ފެނަކާގެ ގިނަދުވަސްވީ މެނޭޖަރެއް މަގާމުން ވަކިކޮށްފި
16 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހިޔާލު

ާާޢާއިޝާ
މި އަދި ހާދަ ފުއްޕާފަ އުޅޭ މީހެކޭ މަޖްލިސްއިން ގޮނޑިއެއްވެސް ލިބުނީ އެހެން ބައެއްގެ އެހީގަ ތިޔަހެން ފުއްޕާފަ އުޅުނަސް މިނިސްޓަރ ކަމެއް ނުދޭނެ މަހިތުން ތިބާމެންގެ ސަޕޯޓަރުންނެއް ނޫން އެތަނުން ފެނުނީކީވެސް 3000 ހަމަނުވާ ޕާޓީއެއް ދެން ކޮން ފުއްޕުމެއް މިފުއްޕަނީ
ޙަބީބު
އަސްލުވެސް ދެންނުކެރޭނެ ރޭގަ ވަރައް ހިތައްތަދުވެއްޖެ ގާނޫނު ކުރިމައްޗައް ގެންނަ ދުވަސްޖެހޭތީ އެމީހާޔައް ހާސްދުވަސް ރައްޔިތުންނައް ވޯޓުލާދުވަސް ރައްޔިތުން ތިބީ ސަމާސާ ކުރާގޮތަކައްނޫން ރައްޔިތުން ތިބީ އަދުލުވެރި ފަނޑިޔާރު ގެޔެއްލިބި މަރާލެވޭ މީހުންގެ އާއިލާތަކާއެކު މިކަމުން ގައުމު ސަލާމަތްކުރަން
ބަޖޭ
އަޖޭ...... އެކަމެއް ނޭނގުނެއްނު. ކައްޕި މީހާ އެބުނަނީ ތުއްތޮން ވެސް ޖަލަށްލީ ކަންނި ބުނެގެންނޯ. ދެން އެންމެންގެ ވެސް ޕޕޓ ކީ ތޯއްޗެ.
މިރުސް
ދިހަޖަލްސާ ބާއްވާނެ ހުއްދަދޭންވެސް މިސަރުކާރަށް ކެރޭނެ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާރަށަކުން މީހުންގެނެސްގެން ވީވަރަކީތިއީ
އަޙުމަދު
ޔާމީނަކީ ޕަޕެޓެއް ނޫން ނަމަ ކައިރީގައި އުޅޭ ކުދިންކޮޅަކީ ޕަޕެޓުންނަށް ވާނީ.
މޫސަ
އަނިޔާ ވެރިން ބިރުގަންނާނެ އެހެން މީހުން ދެކެ، އެކަމަކު ހުންނާނީ މާގަޓު މީހަކަށް ހެދިގެން
އަޖޭ
ކަލޭ ބުނަހާކަމެއް ކުރާނެ ޕަޕެޓެއްތަ ޔާމީނު އެއީ.
VFP

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]