Kate Spade Ge Fashion Show Gai Priyanka Ge Fenilun Kamudheytha?
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
ކޭޓް ސްޕޭޑްގެ ފެޝަން ޝޯގައި ޕްރިޔަންކާގެ ފެނިލުން ކަމުދޭތަ؟
inage
ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ--
  ފޭޑި | މީހުން | 8 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 | 0 ކޮމެންޓް
މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ވަނީ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ފެޝަން ޑިޒައިނަރު ކޭޓް ސްޕޭޑްގެ ފެޝަން ޝޯގައި ބައިވެރިވެފައެވެ. muni
ރެޓްރޯ ސްޓައިލްއެއްގައި ޕްރިޔަންކާ ފެނިގެންދިޔައިރު ގިނަ ބަޔަކަށް ވަނީ ޕްރިޔަންކާގެ އެސްޓައިލް ވަރަށް ބޮޑަށް ކަމުގޮސްފައެވެ. އެގޮތުން ޕްރިޔަންކާ އެފެޝަން ޝޯގައި ފެނިފައިވަނީ "ޓާޓަލްނެކް" މަޑު ނޫކުލައިގެ ހެދުމެއްގައެވެ. އެހެދުމުގައި ބެލްޓެއްވެސް އިންނައިރު ޕްރިޔަންކާގެ އެފެނިލުމަކީ ސްޓައިލިސްޓް މިމީ ކަޓާރެލް އަދި ކާރާ ވިލްސަންގެ ސްޓައިލެކެވެ.

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ--

އުމުރުން 36 އަހަރުގެ ޕްރިޔަންކާ އެ ފެޝަން ޝޯގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ އޭނާގެ މަންމަ އާއެކުއެވެ. އެފެޝަން ޝޯގައި ޕްރިޔަންކާގެ އިތުރުން އެމެރިކާގެ އެކްޓްރެސް އަދި މޮޑެލުންކަމަށްވާ ކޭޓް ބޮސްވޯތް އާއި އެލިޒަބަތް އޮސްލެމްގެ އިތުރުން ގިލިއަން ޖަކޮބްސް ވަނީ ފެނިފައެވެ.

-ފެޝަން ޝޯގެ ތެރެއިން---

-ފެޝަން ޝޯގެ ތެރެއިން---

-ފެޝަން ޝޯގެ ތެރެއިން---

މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ކޭޓް އޭނާ ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ގޭގައި މަރުވެފައި އޮތްވާ ފެނިފައިވާއިރު މިއީ އޭނާގެ މަރަށްފަހު އޭނާގެ ފެޝަން ލައިން އިން ބޭއްވި އެންމެ ބޮޑު އެއް ހުށަހެޅުމެވެ.
ގުޅުންހުރި
ނިކް އާއި ޕްރިޔަންކާގެ ގުޅުމަށް ނިކްގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ އޮލިވިއާ ވެސް ހިތްހަމަޖެހޭ
6 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކްގެ ކައިވެނި ހަވާއީގައި
23 އޯގަސްޓު 2018
ނިކް އާއި ޕްރިޔަންކާގެ ޕާޓީއަށް ދިޕިކާއަށް ދައުވަތެއް ނުދިން
20 އޯގަސްޓު 2018
ހިޔާލު

VFP

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]