Indiage Bridgeh Vetti Gina Bayakah Aniya Vejje
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
އިންޑިއާގެ ބްރިޖެއް ވެއްޓި ގިނަ ބަޔަކަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ
inage
އިންޑިއާގެ ބްރިޖެއް ވެއްޓި ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުންނަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ--
  ދުނިޔެ | އޭޝީއާ | 5 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 | 0 ކޮމެންޓް
އިންޑިއާގެ ކަލްކަތާގައި ހަދާފައިވާ ބްރިޖެއް ވެއްޓި އެކަކު މަރުވެ އެތައް ބަޔަކަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ. dhi2
އެބްރިޖް ވެއްޓުމާއެކު އެކަކު މަރުވެފައިވާއިރު ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުންނަށް އަނިޔާވެ، ބައެއް މީހުން އެބްރިޖްގެ ދަށުގައި ތާށިވެފައިވާކަ މަށް ރިޕޯޓްތަކުން ބުނެއެވެ. މަޖެރްހަޓް ބްރިޖް ދަށުގައި ވީ ކިތައް މީހުން ކަމެއް އަދި ސާފެއް ނުވެއެވެ.

އަސްކަރިއްޔާއާއި އަމިއްލަ ބައެއް ފަރާތްތައް ގުޅިގެން ބްރިޖް ދަށުގައި ތާށިވެފައިވާ މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ބްރިޖް ވެއްޓުނު ސަބަބެއް އަދި މިހާތަނަށް ސާފެއް ނުވެއެވެ. އެސަރަހައްދުގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު މަމްތާ ބެނާޖީ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ބްރިޖް ވެއްޓުނު ސަބަބު ފަހުން ބަލާ ހޯދާނެ ކަމަށާއި މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް ބާރު އަޅަންވީ ބްރިޖުގައި ތާށިވެފައިވާ މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

އިއްޔެ ވެއްޓުނު ބްރިޖަކީ ކަލްކަތާގެ ދުވަސްވީ ސަރަހައްދެއްގައި ހުރި ރޭލު މަގެއްގެ މަތީގައި ހަދާފައިވާ ބުރިޖެކެވެ. އަދި ފަހަކަށް އައިސް އެފަދަ ބްރިޖްތައް ބާވެ، ވެއްޓުން ދަނީ އާންމު ވަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަަރު ދިއްލީގައި ބްރިޖެއް ވެއްޓީ، 20 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
ބަތަލާ ލީސާ އަށް ދެ އަންހެން ކުދިން ލިބިއްޖެ
17 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
މަޝްހޫރު ޑާންސް ޝޯ "ޑާންސް ދީވާނޭ" އާލޮކް ކާމިޔާބުކޮށްފި
16 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލްގެ އަގު އަނެއްކާވެސް އުފުލިއްޖެ
15 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ފައިނަލުގައި ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ
12 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
ހިޔާލު

VFP

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]