Idhikolhu Ihthihaadhuge Jalsaa eh Caniva Sarahadhugai
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާއެއް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި
inage
އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާއެއް-ފައިލް ފޮޓޯ
  ހަބަރު | ސިޔާސީ | 3 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 | 3 ކޮމެންޓް
ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެމްޕޭނަށް މާލޭގެ އަލިމަސްކާނިވާ ސަރަހައްދު ދޫކުރުމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފިއެވެ. Dhiraagu
މާލޭގައި ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ތަނެއް ހޯދުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު ވަނީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަށް ގޮސްފައެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދު ދޫކޮށްފައިވަނީ މިމަހުގެ އަށްވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00 ން ރޭގަނޑު 12:00 އަށެވެ.

މާލޭގައި ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް ހިންގާނެ ތަނެއް ނުލިބޭތީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދަނީ ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔަމުންނެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާއެއް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
ޕީޕީއެމްގެ ރަސްމީ ސައިޒް މިއޮތީ
4 ގަޑިއިރު ކުރިން
ކޯލިޝަންގެ ވެރިކަމެއްގައި މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ވަޒީފާ އަދާކުރެވޭނެ
6 ގަޑިއިރު ކުރިން
އިބޫ މާލެ ވަޑައިގެންފި
17 ގަޑިއިރު ކުރިން
އިދިކޮޅަށް ތާއީދު ކުރުމުން ފެނަކާގެ ގިނަދުވަސްވީ މެނޭޖަރެއް މަގާމުން ވަކިކޮށްފި
17 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހިޔާލު

ޅލ
ބުރިޖް ދޭންވީ ނުންތޯ ! މިހާރު ދެން ހުރިހާ ކަމެއް ބުރިޖް މަތީގައި ނުންތޯ ؟
ﷲއަކްބަރު
ޑާހިތުން ދާނަން...ވ ދުވަހު ކެތްކޮށްފިން...ވަޒީފާއަށް ސަލާމް
އަޙުމަދު
ޝަހީމު މިއަދު ދިޔަ ރަށަކުން އޭނައަށް މަރުޙަބާކިއުމަށް ގޮސް ތިބީ ހައެއްކަ ޢާންމުންނާއި އެވަރަށް ފުލުހުން ކަމަށް ހީވާ ބައެކެވެ.
VFP

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]