Careh Control Nuvegos Accident Vehje
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް އެކްސިޑެންޓްވެއްޖެ
inage
މިއަދު ހިނގި އެކްސިޑެންޓް--ފޮޓޯ ސޯޝަލް މީޑިއާ
  ހަބަރު | | 3 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 | 1 ކޮމެންޓް
ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ، ގޮސް އެކްސިޑެންޓް ވެއްޖެއެވެ. dhi2
އެ އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ މިއަދެވެ. ރަތް ކުލައިގެ އެ ކާރު ޖެހިފައިވަނީ ގިޔާސުއްދީން ސްކޫލު ބޭރު ފާރުގައެވެ.

އެ ހާދިސާގައި ކާރަށް ވަނީ އެކިވަރުގެ ގެއްލުންތައް ލިބިފައެވެ. އެކްސިޑެންޓްގައި މީހަކަށް އަނިޔާވިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އަދި ވަނީ ކަށަވަރުވާ ގޮތް ނުވެފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
ތުއްތު ކުއްޖަކާއެކު ދެ މީހުން ސައިކަލުގައި، އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން
15 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
މިރޭ އެތައް އެކްސިޑެންޓެއް، ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ގިނަ ބަޔަކު ގެންގޮސްފި
11 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
ބްރިޖަށް ދާންދިޔަ ވޭނެއް ފުރޮޅާލައި އެތައް ބަޔަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ
11 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
24 ގަޑިއިރުނުވަނީސް ބުރިޖުގައި ދެ އެކްސިޑެންޓު
8 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި
ދިވެހިލޭ
ތިޔަކާރުގައި ތިބި ހަތަރުމީހުން ތިބީ މަސްތުވެގެން. އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވީ ދުވަންދިޔަ ޒުވާން އަންހެންކުއްޖއެއް
VFP

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]