Lhaviyani atholhu hospital ge imaaraathaai naifaru bandharu hulhuvai dhevvaifi
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
ޅ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ އިމާރާތާއި ނައިފަރު ބަނދަރު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
inage
ރައީސް މިއަދު ނައިފަރުގައި
  ހަބަރު | ސިޔާސީ | 31 އޯގަސްޓު 2018 | 1 ކޮމެންޓް
ޅ ނައިފަރުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޅ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްހެ އާއިމާރާތާއި ނައިފަރު ބަނދަރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފިއެވެ. dhi2
ނައިފަރުގައި ހަވީރު ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ އެރަށުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޅ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި އެ ރަށުގެ ބަނދަރު ހުޅުވައިދެއްވުމުގެ ގޮތުން އެކަމަށްޓަކައި ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ހަނދާނީ ބިނާގެ ރިބަން ކަނޑުއްވައިދެއްވައިފައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ހުޅުވައިދެއްވި ނައިފަރު ބަނދަރަކީ 1600 ފޫޓު ދިގު އަދި 300 ފޫޓު ފުޅާ ބަނދަރެކެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާދިއްޕޮޅުގެ ރަށްރަށަށް މިއަދު ފެއްޓެވި ދެ ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅުގައި އެއަތޮޅު ހިންނަވަރަށް ވަޑައިގެން، އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށްލެއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
އަންގާރަ ދުވަސް ބަންދުކޮށްފި
16 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
ރައީސް ޔާމީން މާލެ ވަޑައިގެންފި
15 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
ދީނާއި މަސްލަހަތާއި މިނިވަންކަމަށްވުރެ މުހިއްމުކަމެއް ނެތް: ރައީސް
14 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
ރައީސް އޮފީސް ސައިޓުގެ އެންމެ މަގުބޫލު ލިއުމަކަށް ރައީސް ނަޝީދުގެ ބްރިޖް
14 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި
ައަހުމަދުކަލޭފާނު
ނައިފަރުގަ މިހާރުހުރި މިސްކިތްތައް ހުޅުވާނުދެއްވީ ކީއްވެބާ!؟
VFP

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]