Raajje Hifan Govi Massalaagai India Safeer Foreign Ministry ah Haaziru Koffi
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
ރާއްޖެ ހިފަން ގޮވި މައްސަލާގައި އިންޑިއާ ސަފީރު ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުކޮށްފި
inage
އިންޑިއާ އެމްބެސެޑަރު އަކިލޭޝް މިޝްރާ---
  ހަބަރު | ސިޔާސީ | 26 އޯގަސްޓު 2018 | 1 ކޮމެންޓް
އިންޑިއާގެ ވެރިކަން ކުރާ ބީޖޭޕީގެ މެންބަރެއް ކަމަށްވާ ސުބްރަމާނިއަން ސްވާމީ ރާއްޖެ ހިފަން ގޮވާލި މައްސަލާގައި އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ސަފީރު އަކިލޭޝް މިޝްރާ ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުކޮށްފިއެވެ. Dhiraagu
މިޝްރާ ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުކޮށްފައިވާ އިރު އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ސްބްރަމާނިއަން ސްވާމީގެ އެ ގޮވާލުމަކީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ހިޔާލެއް ކަމަށާއި އެއީ ސަރުކާރުގެ ވިސްނުން ނޫން ކަމަށް މިއަދު ބުނެފައެވެ.

މިޝްރާ ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރު ކުރި ސީދާ ވަކި ވަގުތެއް ނޭނގެއެވެ. ނަމަވެސް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ވަނީ ރާއްޖޭގައި ތިއްބަވާ ބެރު ގައުމުތަކުގެ ސަފީރުންނާއި ބައްދަލުކޮާށް އިންތިހާބާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދެއްވާފައެވެ. ވީއެފްޕީއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެ ބައްދަލުވުމަށް ވެސް އިންޑިއާގެ އެމްބެސެޑަރު ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ގުޅުންހުރި
ހެލިކޮޕްޓަރުތައް ގެންދިއުން މަޑުޖައްސާލައިިފި
27 އޯގަސްޓު 2018
ރާއްޖެ ހިފަން ގޮވާލުމަކީ ސްވާމީގެ ވިސްނުން، ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމެއް ނޫން: އިންޑިއާ
26 އޯގަސްޓު 2018
ރާއްޖެ ހިފަން ގޮވާލި ގޮވާލުމަށް އިބޫގެ ވަރުގަދަ ރައްދެއް!
25 އޯގަސްޓު 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި
އަސޭލާ
އިންޑިޔާ ވަރަށް ބިރުން އޮތީ ޔާމީނު ދެކެ
VFP

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]