Kaadehdhoo Airport International Airport akah Badhalukuranee
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަކަށް ބަދަލުކުރަނީ
inage
ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓު---
  ހަބަރު | ސިޔާސީ | 7 އޯގަސްޓު 2018 | 0 ކޮމެންޓް
ގދ. ކާޑެއްދޫގައި އޮންނަ އެއާޕޯޓް، ކުރިއަށް ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ އެއާޕޯޓަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ. kobadoctor
ހުވަދު އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަަށަށް ރައީސް ޔާމީން މިއަދު ފެއްޓެވި ދަތުރުފުޅުގައި، ގދ. މަޑަވެއްޔަށް ވަޑައިގެން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވީ ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް ބައިނަލްއަގްވާމީ އެއާޕޯޓަކަށް ހެދުމަށް ރަންވޭ ބޮޑުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ބެލުމަށް ވަޒީރުންނަށް ދަންނަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް ބައިނަލްއަގްވާމީ އެއާޕޯޓަކަށް ތަރައްގީ ކުރައްވަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ޓޫރިސްޓް އެނދުތައް ތަރައްގީ ކުރާތީ ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

މަޑަވެލީގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ޔާމީން ވަނީ އަންނަ ރިޔާސީ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގއ. އަތޮޅާއި ގދ. އަތޮޅުގައި 10،000 އެނދު އުފައްދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 6000 އެނދު ގާއިމުކުރާނީ ގދ. އަތޮޅުގައި ކަމަށާއި ގއ. އަތޮޅުގައި 4000 އެނދު އުފައްދަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޔާމިން ވިދާޅުވިއެވެ.
ގުޅުންހުރި
ދީނީ އިލްމުވެރިން އެމްޑީޕީ އާއި ގުޅޭ ހިސާބުން އެމީހެއްގެ ދީނީ މެންޑޭޓް ގެއްލޭނެ: ޝަހީމް
4 ގަޑިއިރު ކުރިން
އަޅުގަނޑުމެން ދެމަފިރިން މިކުރަނީ އިހްލާސްތެރި މަސައްކަތްކަން ގަބޫލުކުރައްވާ: ރައީސް
4 ގަޑިއިރު ކުރިން
ޕީޕީއެމް ބޮޑު ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީނުގެ މެނިފެސްޓޯ އިއުލާން ކޮށްފި
4 ގަޑިއިރު ކުރިން
ސަރަހައްދުގެ އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ރަންވޭ މިހާރު އޮތީ ރާއްޖޭގަ: ރައީސް
8 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހިޔާލު

VFP

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]