Malegai 17 Aharuge Anhen Kujjaku rape Kuri Kamah Bunaa Massalaeh Balanee
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
މާލޭގައި 17 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕު ކުރި މައްސަލަައެއް ބަލަނީ
inage
މާލޭސިޓީގެ މަގެއް---
  ހަބަރު | އިޖުތިމާއީ | 25 ޖުލައި 2018 | 1 ކޮމެންޓް
މާލޭސިޓީގައި ރޭ ދެ މީހަކު ވެގެން އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕު ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފިއެވެ. Dhiraagu
މައުލޫމާތު އެނގޭ މީހަކު ވީއެފްޕީއަށް ބުނި ގޮތުގައި މާލޭގެ ކޮލެޖެއްގައި ކިޔަވަމުން ގެންދާ އެ ކުއްޖާ ރޭޕުކޮށްފައިވަނީ ރޭ އިރާކޮޅު އަށެއް ޖަހާ އެހާކަށްހާއިރު ބްރޭކު ގަޑިއަށް ކޮލެޖުން ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުނު ވަގުތު ތަނަކަށް ގެންގޮސްގެންނެވެ. އެ މީހާ ބުނި ގޮތުގައި އަންހެން ކުއްޖާ ރޭޕު ކުރުމުގައި ބައިވެރިވި ދެ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކީ އެ އަންހެން ކުއްޖާ ރައްޓެހި މީހެކެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އަންހެން ކުއްޖާގެ ޓެސްޓުތަކެއް ރޭ އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންގޮސްގެން ހަދާފައިވެއެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލު ވިދާޅުވީ އެފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުން ތަހުގީގު ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އިތުރު ތަފުސީލެއް ނުދެއްވައެވެ.
ގުޅުންހުރި
އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައިގައި 12 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
30 އޯގަސްޓު 2018
އިންޑިއާގެ ހިޔާއެއްގައި ތިބި 40 ކުޑަކުދިން ރޭޕްކުރި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ
24 ޖުލައި 2018
11 އަހަރުގެ ބީރު ކުއްޖަކު ރޭޕު ކުރި 18 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
17 ޖުލައި 2018
ހިޔާލު

ހޯން
ފެށުނީ
VFP

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]