Colonel Nazim ge aailaa aai Ibu bahdhalu kuravvaifi
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
ކާނަލް ނާޒިމްގެ އާއިލާއާ އިބޫ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
inage
ކާނަލް ނާޒިމްގެ އާއިލާއައި އިބޫ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
  ހަބަރު | ސިޔާސީ | 12 ޖުލައި 2018 | 1 ކޮމެންޓް
އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މިހައްމަދު ޞާލިހް ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކާނަލް މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ އާއިލާއާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. kobadoctor
ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމުގެ ހުށުގައި ހުކުމްކޮށް ޖަލަށް ލާފައިވާ ކާނަލް ނާޒިމްގެ އާއިލާއާއި އިބޫ ބައްދަލުކުރެއްވީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ.
ބުދަ ދުވަހު ކާނަލް ނާޒިމްގެ އާއިލާއާއި އިބޫ ބައްދަލު ކުރެއްވިކަން އެމްޑީޕީން ހާމަކުރި ނަމަވެސް ބައްދަލުވުމުގެ ތަފްސީލެއް އެޕާޓީން ނުދެއެވެ.

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އިބޫ މިހާރު ގެންދަވަނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިންގައި ޑޯ ޓް ޑޯ ކެމްޕެއިން ކުރައްވަމުންނެވެ.
ގުޅުންހުރި
އިބޫގެ ވެރިކަމެއްގައި ކަންނެލި ޖަގަހައާއި ގޭދޮށު އައިސް ޕްލާންޓް
2 ގަޑިއިރު ކުރިން
އިބޫގެ އައްޑޫ ވައުދު: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި އަލީ ހަމީދު މިނިވަންކުރާނަން
20 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
ދައުލަތުގެ މީޑިއާގެ ނަތީޖާ ތަފާތުވާނެ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކައަށް ކަންބޮޑުވޭ: މާރިޔާ
20 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މިސްކިތެއް އެއާކޯން ކޮށްދޭނަން: އިބޫ
20 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
ހިޔާލު

ރައްޔިތުން
އިބޫގެ ވެރިކަމެއްގައި ހުރިހާ ކުށްވެރިން އެމީހުން އިތުރުކުށަކަށް އަރައި ނުގަތުމަށް ޝަރުޠުކޮށް އެމީހުން މިނިވަން ކުރާނެ

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]