Colonel Nazim ge aailaa aai Ibu bahdhalu kuravvaifi
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
ކާނަލް ނާޒިމްގެ އާއިލާއާ އިބޫ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
inage
ކާނަލް ނާޒިމްގެ އާއިލާއައި އިބޫ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
  ހަބަރު | ސިޔާސީ | 12 ޖުލައި 2018 | 1 ކޮމެންޓް
އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މިހައްމަދު ޞާލިހް ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކާނަލް މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ އާއިލާއާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. muni
ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމުގެ ހުށުގައި ހުކުމްކޮށް ޖަލަށް ލާފައިވާ ކާނަލް ނާޒިމްގެ އާއިލާއާއި އިބޫ ބައްދަލުކުރެއްވީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ.
ބުދަ ދުވަހު ކާނަލް ނާޒިމްގެ އާއިލާއާއި އިބޫ ބައްދަލު ކުރެއްވިކަން އެމްޑީޕީން ހާމަކުރި ނަމަވެސް ބައްދަލުވުމުގެ ތަފްސީލެއް އެޕާޓީން ނުދެއެވެ.

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އިބޫ މިހާރު ގެންދަވަނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިންގައި ޑޯ ޓް ޑޯ ކެމްޕެއިން ކުރައްވަމުންނެވެ.
ގުޅުންހުރި
ރައީސް ޔާމީން އުޅުއްވަނީ ވޯޓުން ކާމިޔާބު ހޯއްދަވާކަށް ނޫން: އިބޫ
17 ޖުލައި 2018
އިބޫ އާއި ފައިސަލް ވެގެންދާނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ "ރޮބަޓަކަށް": ތާރިގް
17 ޖުލައި 2018
"އިބޫއަށް ހަމަލާދޭން އުޅުނު މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރާތީ އިތުރު އެއްޗެއް ބުނެވޭކަށް ނެތް"
15 ޖުލައި 2018
ފައިސަލާއިއެކު ޑިމޮކްރަސީ އިޔާދަ ކުރެވޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަށް އެބައޮތް: އިބޫ
14 ޖުލައި 2018
ހިޔާލު

ރައްޔިތުން
އިބޫގެ ވެރިކަމެއްގައި ހުރިހާ ކުށްވެރިން އެމީހުން އިތުރުކުށަކަށް އަރައި ނުގަތުމަށް ޝަރުޠުކޮށް އެމީހުން މިނިވަން ކުރާނެ

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]