Faris ah kuri hukum isthiunaf ah husha'halhaifi
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
ފާރިސްއަށް ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅައިފި
inage
ފާރިސްއަށް ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅައިފި
  ހަބަރު | ސިޔާސީ | 11 ޖުލައި 2018 | 1 ކޮމެންޓް
ޕީޕީއެމްގެ ލޯގޯ ބޭނުންކުރި ކަމަށްބުނެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ އެއް މުއައްސިސް އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫނުގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ހައިކޯޓްގައި އިސްތިއުނާފް ކޮށްފިއެވެ. kobadoctor
ޕީޕީއެމްގެ ދިޔަ ބޭނުންކުރި މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ފާރިސްގެ މައްޗަށް އުފުލި ޝަހުސު އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި ފާރިސްގެ މައްޗަށް ހަތަރު މަހާއި 24 ދުވަހަށް ޖަލު ހުކުމެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވަނީ ޖޫން މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުގެ ރެއެވެ.

ފާރިސްގެ މައްޗަށް އިއްވި ހުކުމް އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ މިއަދުއެވެ.

ޝަހްސު އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާއާއި ގުޅިގެން ފާރިސްގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކޮށްފައިވާއިރު، ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކުރަން އުޅުމުގެ ދައުވާއާއި އިތުރު އެތައް ދައުވާއެއް ފާރިސްގެ މައްޗަށް މިހާރުވެސްވަނީ އުފުލާފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
ފާރިސްގެ އަނބިކަނބަލުން އިދިކޮޅު ކެމްޕޭންގެ ކުރީ ސަފަށް
17 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
ފާރިސްގެ މަސައްކަތް 23 ސެޕްޓެމްބަރުގައި ކާމިޔާބުވާނެ: އެމްއާރުއެމް
19 އޯގަސްޓު 2018
ފާރިސް ޖަލުގައި ހުންނަވާތާ އަހަރެއް: އަޒުމަކަށް ބަދަލެއް ނާދޭ
18 ޖުލައި 2018
ކަފާލާތުގެ ދަށުން ރައީސް މައުމޫނާއި ފާރިސް ދޫކޮށް ދިނުމަށް އެދިއްޖެ
12 ޖުލައި 2018
ހިޔާލު

ރައްޔިތުން
ޔާމީންގެ ވެރިކަން ނިމޭ ހިސާބުން ފާރިސް މުސްތަގުބަލުގައި ވެރިކަމަށް ގެނެވޭނެ ގޮތަށް މި ކަން ނިންމާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]