Kandumathin fenunu masboat gai thibi meehun male' genesfi
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
ކަނޑުމަތިން ފެނުނު މަސްބޯޓްގައި ތިބި މީހުން މާލެ ގެނެސްފި
inage
ކަނޑުމަތިން ފެނުނު މަސްބޯޓްގައި ތިބި މީހުން މާލެ ގެނެސްފި
  ހަބަރު | | 11 ޖުލައި 2018 | 0 ކޮމެންޓް
ގއ ވިލިނގިލީގެ އިރު އުތުރުން 43 ނޯޓިކަލް މޭލު ބޭރުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވަނިކޮށް އިއްޔެ ފެނުނު ސްރީލަންކާގެ މަސްބޯޓްގައި ތިބި މީހުން މިރޭ މާލެ ގެނެސްފިއެވެ. Dhiraagu
އެމްއެންޑީއެފުންބުނީ "ސިންދޫރު- 2" ނަމަކަށް ކިޔާ މަސްބޯޓެއް ފެނިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ އިއްޔެ ހެނދުނު އެސަރަޙައްދުގައި މަސްވެރިކަން ކުރަން އުޅުނު "ދިރުން" ނަމަކަށް ކިޔާ މަސް ދޯންޏަކުން ކަމުގައެވެ.

އެބޯޓްގައި ޖުމްލަ ހަތް މީހުން ތިބި އިރު އެމީހުން ރޭވަނީ ގދ ތިނަދޫއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން މިރޭ ބުނީ ކޯސްޓްގާޑް ނޫރައްދީން ލޯންޗުގައި އެމީހުން މިރޭ 18:30 އެހާއިރު މާލެ ގެނެސްފައިވާ ކަމުގައެވެ.

ބެޓްރީ ފެއިލްވެގެން ހާލުގައި ޖެހުނު އެ މަސްބޯޓުގައި ތިބި މީހުން ސަލާމަތްކޮށްފައި ވީ ނަމަވެސް ހުވަދޫ އަތޮޅާއި ލ. އަތޮޅާ ދޭތެރޭ ހުޅަނގަށް ބޯޓް އޮޔާދާތީ އެ ސަރަހައްދުން ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް އެމްއެންޑިއެފުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

ހާއްސަކޮށް ރޭގަނޑު އެ ސަރަހައްދުން ކަނޑުދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
ކަނޑަށް ވެއްޓި ގެއްލުނު މީހާ ފެނިއްޖެ
21 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
ފަތުރުވެރިންނާއެކު ދަތުރުކުރި ސަފާރީއެއް ފަރަށް އަރައިފި
30 އޯގަސްޓު 2018
ނެރަށް ލޯންޗެއް އަރައި ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެއްޖެ
18 އޯގަސްޓު 2018
މަހަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު މީހާ ފެނިއްޖެ
16 އޯގަސްޓު 2018
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]