Hohalhain 10 vana Kujjaa Salaamai Kohfi
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
ހޮހަޅައިން 10 ވަނަ ކުއްޖާ ސަލާމަތްކޮށްފި
inage
ހޮހަޅައިން ކުދިން ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
  ދުނިޔެ | އޭޝީއާ | 10 ޖުލައި 2018 | 0 ކޮމެންޓް
ތައިލެންޑްގެ ހޮހަޅައެއްގައި ތާށިވި ކުދިންގެ ތެރެއިން 10 ވަނަ ކުއްޖާ މިއަދު ސަލާމަތްކޮށްފިއެވެ. muni
ބައިނަލްއަގްވާމީ ބައެއް ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި 10 ވަނަ ކުއްޖާ ސަލާމަތްކޮށްފައިވަނީ މީގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ކުރިންނެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ތައިލެންޑްގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާތަކުން ކަށަވަރެއް ކޮށެއް ނުދެއެވެ.

ޖޫން މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ހޮހަޅަ ބަލާލުމަށް ވަދެ އުޅެނިކޮށް ފުޓްބޯޅަ ޓީމެއްގެ 12 ކުދިންނާއި އެ ކުދިންގެ ކޯޗު ވަނީ ހޮހަޅައިން ނުނިކުމެވި ތާށިވެފައެވެ. އެމީހުން ހޮހަޅައިގައި ތާށިވީ ވާރޭ ވެހި ފެންބޮޑުވެ، ހޮހަޅައިން ނުނިކުމެވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

ހޮހަޅައިގައި ތިބި ކުދިން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ޑައިވަރުން ކުރަމުން ދަނިކޮށް އެ ކުދިން ފެނުނީ ގެއްލުނުތާ ނުވަ ދުވަސް ފަހުންނެވެ.

ހޮހަޅައިގައި ފެން ބޮޑުވެފައި ހުރުމުން އެ ކުދިންނާއި ކޯޗު ނެރުމުގެ މަަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ޑައިވްކޮށްގެންނެވެ.

ހޮހަޅައިން އިއްޔެ ހަތަރު ކުދިން ސަލާމަތްކޮށްފައިވާއިރު އޭގެ ކުރީ ދުވަހު ވަނީ ހަތަރު ކުދިން ސަލާމަތްކޮށްފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
ކިނބުލެއް ފެނިގެން މޫދަށް އެރުން މަނާކޮށްފި
26 ޖުލައި 2018
ހޮހޮޅައިން ސަލާމަތްކުރި ކުދިން ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ދޫކޮށްލަނީ
18 ޖުލައި 2018
މަރުވި ޑައިވަރަށް ހޮހަޅާގައި ތާށިވި ކުދިންގެ އިހުތިރާމް: ރަނގަޅު ކުދިންތަކަކަށް ވާނަން
16 ޖުލައި 2018
ހޮހޮޅައިގައި ތާށިވި ޓީމަށް އަނެއްކާ ވެސް ފީފާގެ ދައުވަތެއް، މިފަހަރު ލަންޑަނަށް
13 ޖުލައި 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]