Hohalhaigai Bakee Thibi Kudhinnai Coach Salaamaikuran Tha'yaaruvehje
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
ހޮހަޅައިގައި ބާކީ ތިބި ކުދިންނާއި ކޯޗު ސަލާމަތްކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ
inage
ހޮހަޅައިގައި ތާށިވެފައި ތިބި ކުދިން ސަލާމަތްކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން
  ދުނިޔެ | އޭޝީއާ | 10 ޖުލައި 2018 | 0 ކޮމެންޓް
ތައިލެންޑްގެ ހޮހަޅައެއްގައި ތާށިވެފައި ތިބި ހަތަރު ކުދިންނާއި އެ ކުދިންގެ ކޯޗު ސަލާމަތްކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. Dhiraagu
މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު، ތައިލެންޑްގެ ހޮހަޅައެއްގައި ތާށިވި 12 ކުދިންނާއި އެ ކުދިންގެ ކޯޗު ސަލާމަތްކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ އޮޕަރޭޝަންގައި މިމަހުގެ އަށްވަނަ ދުވަހު ހަތަރު ކުދިން ސަލާމަތްކޮށްފައިވާއިރު ނުވަ ވަނަ ދުވަހު ހަތަރު ކުދިން ވަނީ ސަލާމަތްކޮށްފައެވެ. މިހާރު ހޮހަޅައިގައި ބާކީ ތިބީ ހަތަރު ކުދިންނާއި އެ ކުދިންގެ ކޯޗެެވެ.

އޮޕަރޭޝަންގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި އެ އޮޕަރޭޝަނަކީ އުނދަގޫ އަދި ނުރައްކާތެރި އޮޕަރޭޝަނެކެވެ. ސަބަބަކީ ވާރޭ ވެހުމުގެ ސަބަބުން ހޮހަޅައިގައި ފެން ބޮޑުވެފައިވުމުގެ ސަބަބުން ޑައިވްކޮށްގެން އެ ކުދިންނާއި ކޯޗު އެ ހޮހަޅައިން ސަލާމަތް ކުރުމެވެ. އެ ކުދިންނަށް ފަތަން ނޭނގޭއިރު ހޮހަޅައިގެ ބައެއް ޖާގަތަކަކީ ވަރަށް ހަނި ޖާގަތަކަކަށްވުމުންވެސް އޮޕަރޭޝަންގެ ނުރައްކާތެރިކަން ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.

އެ ކުދިންނާއި ކޯޗު ހޮހަޅައިގައި ތާށިވީ، ހޮހަޅަ ބަލާލުމަށް ވަދެ އުޅެނިކޮށް، މޫސުން ގޯސްވެ ވާރޭވެހި ހޮހަޅައިގައި ފެންބޮޑުވެ ހޮހަޅައިން ނުކުމެވޭނެ ގޮތް ނުވުމުންނެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހާއި ހޯމަ ދުވަހު ސަލާމަތްކުރި ކުދިންގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް ތައިލެންޑްގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.
ގުޅުންހުރި
ކިނބުލެއް ފެނިގެން މޫދަށް އެރުން މަނާކޮށްފި
26 ޖުލައި 2018
ހޮހޮޅައިން ސަލާމަތްކުރި ކުދިން ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ދޫކޮށްލަނީ
18 ޖުލައި 2018
މަރުވި ޑައިވަރަށް ހޮހަޅާގައި ތާށިވި ކުދިންގެ އިހުތިރާމް: ރަނގަޅު ކުދިންތަކަކަށް ވާނަން
16 ޖުލައި 2018
ހޮހޮޅައިގައި ތާށިވި ޓީމަށް އަނެއްކާ ވެސް ފީފާގެ ދައުވަތެއް، މިފަހަރު ލަންޑަނަށް
13 ޖުލައި 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]