Mudhaa hifaigen dhathurukuraa dhoanyeh kaashidhoo kandah adi ah dhanee
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
މުދާ ހިފައިގެން ދަތުރުކުރާ ދޯންޏެއް ކާށިދޫ ކަނޑަށް އަޑިއަށް ދަނީ
inage
އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑެއް
  ހަބަރު | | 13 ޖޫން 2018 | 0 ކޮމެންޓް
ހިލައާއި ލަކުޑި ހިފައިގެން މާލެއިން ފުރައިގެން ބ އަތޮޅަށް ދަތުރު ކުރި ދޯންޏަކަށް ދިޔަވެ އަރިއަޅާލުމާއި ގުޅިގެން ކޯސްޓްގާޑުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ. Dhiraagu
އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ވީނަސް ނަމަކަށް ކިޔާ އެދޯނި ދިޔަވެ އަރިއަޅާލާފައިވަނީ ކާށިދޫ ބޮޑު ކަނޑުގައި ކަމުގައެވެ. 78 ފޫޓްގެ އެދޯނި މިހާރު އޮތީ ގާފަރު ހުޅަނގު އުތުރުން 13 މޭލު ބޭރުގައި ކަމަށާއި ދޯނީގައި ހަތަރު މީހުން އެބަތިބިކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުންބުނީ ދޯނި އޮތް ސަރަހައްދަށް ދިއުމަށް އެމްއެންޑީއެފް ފާސްޓް އިންޓަތސެޕްޓް ވެލާނާ ލޯންޗް ދަތުރު ކުރަމުން ގެންދާކަމަށާއި، ކާށިދޫގައި އޮންނަ ސީ އެމްބިއުލާންސްވެސް އެސަރަހަށްދަށް ދިއުމަށް ހަރަކާތްތެރިވަމުން ގެންދާ ކަމުގައެވެ.

އެސަރަހަށްދުގެ ކަނޑު ގަދަ ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން އެސަރަހައްދަށް ވާސިލްވުމަށް އަދި ވަގުތުކޮޅެއް ނަގާނެ ކަމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.
ގުޅުންހުރި
ކަނޑަށް ވެއްޓި ގެއްލުނު މީހާ ފެނިއްޖެ
22 ގަޑިއިރު ކުރިން
ފަތުރުވެރިންނާއެކު ދަތުރުކުރި ސަފާރީއެއް ފަރަށް އަރައިފި
30 އޯގަސްޓު 2018
ނެރަށް ލޯންޗެއް އަރައި ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެއްޖެ
18 އޯގަސްޓު 2018
މަހަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު މީހާ ފެނިއްޖެ
16 އޯގަސްޓު 2018
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]