Raees Maumoon ah hukum kuree beysinsaafun: Raees Nasheed
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
ރައީސް މައުމޫނަށް ހުކުމްކުރީ ބޭއިންސާފުން: ރައީސް ނަޝީދު
inage
ރައީސް މައުމޫނު އަދި ރައީސް ނަޝީދު
  ހަބަރު | ސިޔާސީ | 13 ޖޫން 2018 | 4 ކޮމެންޓް
ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ހުކުމް އިއްވާފައިވަނީ ބޭއިންސާފުން ކުރި ޝަރީއަތަކުންކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. Dhiraagu
ރައީސް މައުމޫނާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސްޕްރީމް ކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު މުހައްމަދު އެއް އަހަރާއި ހަތް މަސް ދުވަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދުވަނީ ހުކުމް ކޮށްފައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވިޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ރައީސް އަށް ހުކުމްކުރީ ބަނޑޭރި ގޭގެ ބޭރުގައި ފައްޖެހި އެނދެއްގައި ބާއްވައިގެން ކަމުގައެވެ. އަދި ދެ ވަނަ ރައީސް ހުންނެވީ މުޅިއިމުރުގެ ބާކީ ބައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އަރުވާލެވިގެންކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.
ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ތިން ވަނަ ރައީސްއަށް ހުކުމް އިއްވަނީ ޖަލުގައި ތިން މަސް ބަހައްޓައިގެން، ބޭއިންސާފުން ޝަރީޢަތްކޮށް ކަމުގައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖެ ބަދަލުކުރަން ޖެހޭކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް މައުމޫނާއި ދެ ފަނޑިޔާރުން ޖަލަށްލުމަށް މިއަދު ހުކުމް އިއްވާފައިވަނީ ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް އެ ތިން ބޭފުޅުން ފޯނު ދީފައި ނުވާތީ އަދުލު އިންސާފު ގާއިމު ކުރުމަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ދައުވާކޮށެވެ.
ގުޅުންހުރި
ރައީސް ނަޝީދާއި ކާނަލް ނާޒިމަށް ހުކުމް ކުރަންވީ އަހަރު އެންގީ ހާމުދުރު: އަދީބް
12 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
ރައްޔިތުންނަށް ބްރިޖު އޯކޭ، އޯކޭ ނުވަނީ ވައްކަން: ރައީސް ނަޝީދު
9 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
ރައީސް ނަޝީދާއި ގާސިމަށް ފުރުސަތު ނުދިނީ އަޅުގަނޑު: ރައީސް ޔާމީން
8 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
ރައީސް ޔާމީން ޓެބްލެޓް ބައްސަވާ، އަޅުގަނޑުމެން ދޭނީ ދޮންކޭލާއި ކިރުތަށި: ނަޝީދު
5 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
ހިޔާލު

މުވާތިނު
ދިވެހިރާއްޖެ އަދުލު އިންސާފުގެ މަގުގައި ކުރިއަށް މިދަނީ ފަތުއަޑުކިޔާ ބޫންކަނޑަމުން. މި ގައުމު ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި އަދުލު އިންސާފު މެކުހަށް.
ައަބްދު
ބަލާ ބޮޑުކުރި ބަފާ މީހާ ވެސް ޖަލަށް. މިނިކާ ވަގެކާށް ކާންދީވެން ބޮޑު ކުރާ އިރު އެގެންވާނެ އެސޮރު ބޮޑުވެގެން ސާހިބުމީހާ ވެސް ކާލަފާނެކަން.
އަޙްމަދު
އަދުލުއިންސާފު ޤާޢިމުކުރުމަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ދައުވާ ކުރަނޖެހޭ މީހަކީ ރަޢީސް ޔާމީނު ހަޤީޤީ މުޖުރިމަކީ އެއީ
އަސޭލާ
މީހެއްގެ ފޯނު ނުދީގެން ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމު ކުރުމަށް ކޮން ހުރަހެއް އެޅޭނީ.ތި ވެސް ބޮޑު ކަމެއް.

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]