Eh Candidate Nerumaa Behey Gothun Idhikolhu PGgai Mashvaraa Koffi
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
އެއް ކެންޑިޑޭޓު ނެރުމާ ބެހޭ ގޮތުން އިދިކޮޅު ޕީޖީގައި މަޝްވަރާކޮށްފި
inage
އިދިކޮޅު ޕީޖީން ރޭ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން---
  ހަބަރު | ސިޔާސީ | 13 ޖޫން 2018 | 0 ކޮމެންޓް
ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ގުޅިގެން އެއް ކެންޑިޑޭތަކު ނެރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގައި މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. Dhiraagu
ކުނޫޒުގައި ބޭއްވި އެ ބައްދަލުވުމުގައި ސްކައިޕް މެދުވެރިކޮށް ޖޭޕީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ގާސިމް އިބްރާހީމާއި ގޭބަންދުގައި މިހާރު ހުންނެވި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރަކު ވީއެފްޕީއަށް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރޭގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެއް ކެންޑިޑޭތަކު ނެރުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިހާރު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް އެންމެފަހުން ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު ރޭ މެންބަރުންނާ ހިއްސާ ކުރިއެވެ.
މަހުލޫފާއި ގާސިމް ސްކައިޕް މެދުވެރިކޮާށް ބައިވެރިވަނީ---
"މެންބަރުން ތިބީ އެއް ކެންޑިޑޭޓަކާއިގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށް. ގާސިމް ވެސް ވިދާޅުވި އެއް ެކންޑިޑޭޓޭ ނެރޭނީ ހިތްވަރު ދޫކޮށް ނުލާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް،" އެ މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ވީއެފްޕީއާއި ވާހަކަ ދެއްކި މެންބަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެއް ކެންޑިޑޭޓު ނެރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ރޯދަ މަސް ނިމުމުން ކުރިއަށް ވުރެ ބާރަށް ހިނގައި ގަންނާނެއެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބު ސެޕްޓެމްބަރު މަހު 23 ގައި ބާއްވަން އިއުލާންކޮށްފައިވާ އިރު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް އަދި ކެންޑިޑޭޓަކާ މެދު ގޮތް ނިންމިފައެއް ނުވެއެވެ.
ގުޅުންހުރި
ދަރަނި އަދިވެސް އިތުރު ކުރާނަން: ރައީސް ޔާމީން
24 ޖޫން 2018
ގާސިމްގެ ހުށަހެޅުން ގަބޫލު ނުކުރައްވާކަން ނުސީދާކޮށް ކަމާލުއްދީން ހާމަ ކުރައްވައިފި
19 ޖޫން 2018
އެއްވެސް ބަޔަކާއިއެކު ކޯލިޝަން ނުހަދަން: ޢަދާލަތު ޕާޓީ
19 ޖޫން 2018
ކެނެޑާގެ އިންސްޓިޓިއުޓެއްގެ "ޑިމޮކްރަސީ ފެލޯ"ކަން މަހުލޫފަށް
19 ޖޫން 2018
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]