India ah Helicopterthakeh Vihkan Ninmaifi
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
އިންޑިއާއަށް ހެލިކޮޕްޓަރުތަކެއް ވިއްކަން ނިންމައިފި
inage
އަޕާޗޭ އެޓޭކް މަރުކާގެ ހެލިކޮޕްޓަރެއް
  ދުނިޔެ | އޭޝީއާ | 13 ޖޫން 2018 | 2 ކޮމެންޓް
އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް ހެލިކޮޕްޓަރުތަކެއް ވިއްކުމަށް އެމެރިކާއިން ނިންމައިފިއެވެ. Dhiraagu
އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނި ގޮތުގައި އޭއެޗް-64އީ އަޕާޗޭ އެޓޭކް މަރުކާގެ ހަ ހެލިކޮޕްޓަރު އިންޑިއާ އަސްކަރިއްޔާ އަށް ވިއްކުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެ އެއްބަސްވުމަކީ 930 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމެކެވެ.

އިންޑިއާއަށް ހެލިކޮޕްޓަރު ވިއްކުމުގެ އެއްބަސްވުން، ފާސްކުރުމަށް މިހާރު ވަނީ އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސްއަށް ފޮނުވާފައެވެ. އެ އެއްބަސްވުމާމެދު ކޮންގްރެސް އިން މައްސަލައެއް ފާހަގަ ނުކޮށްފި ނަމަ އެ އެއްބަސްވުމައިގެން ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފައެވެ.

އެމެރިކާއިން ދޭ ހެލިކޮޕްޓަރުތަކުގެ ސަބަބުން އިންޑިއާއަށް ގިނަ ފައިދާތަކެއް ކުރާނެ ކަމަށް އެމެރިކާއިން ބުނެއެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެމެރިކާއިން ދޭ ހެލިކޮޕްޓަރުތަކަކީ ނައިޓް ވިޝަން ސެންސާ އާއި ޖީޕީއެސް ގައިޑެންސް އަދި ހެލްފަޔާ އެންޓި-އާމަރ ހިމެނޭ ހެލިކޮޕްޓަރުތަކެކެވެ.
ގުޅުންހުރި
ބަތަލާ ލީސާ އަށް ދެ އަންހެން ކުދިން ލިބިއްޖެ
17 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
މަޝްހޫރު ޑާންސް ޝޯ "ޑާންސް ދީވާނޭ" އާލޮކް ކާމިޔާބުކޮށްފި
16 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލްގެ އަގު އަނެއްކާވެސް އުފުލިއްޖެ
15 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ފައިނަލުގައި ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ
12 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި
ސަރަނގު
ހަބަރު ފެށީ ވިއްކަމުން ނިމުނީ ދީގެން
ރެހެންދި
ދިވެހިރާއްޖެއިންތޯ އިންޑިއާއަށް ހެލިކޮޕްޓަރުތަކެއްވިއްކަނީ ؟؟

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]