India ah Helicopterthakeh Vihkan Ninmaifi
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
އިންޑިއާއަށް ހެލިކޮޕްޓަރުތަކެއް ވިއްކަން ނިންމައިފި
inage
އަޕާޗޭ އެޓޭކް މަރުކާގެ ހެލިކޮޕްޓަރެއް
  ދުނިޔެ | އޭޝީއާ | 13 ޖޫން 2018 | 2 ކޮމެންޓް
އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް ހެލިކޮޕްޓަރުތަކެއް ވިއްކުމަށް އެމެރިކާއިން ނިންމައިފިއެވެ. dhi2
އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނި ގޮތުގައި އޭއެޗް-64އީ އަޕާޗޭ އެޓޭކް މަރުކާގެ ހަ ހެލިކޮޕްޓަރު އިންޑިއާ އަސްކަރިއްޔާ އަށް ވިއްކުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެ އެއްބަސްވުމަކީ 930 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމެކެވެ.

އިންޑިއާއަށް ހެލިކޮޕްޓަރު ވިއްކުމުގެ އެއްބަސްވުން، ފާސްކުރުމަށް މިހާރު ވަނީ އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސްއަށް ފޮނުވާފައެވެ. އެ އެއްބަސްވުމާމެދު ކޮންގްރެސް އިން މައްސަލައެއް ފާހަގަ ނުކޮށްފި ނަމަ އެ އެއްބަސްވުމައިގެން ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފައެވެ.

އެމެރިކާއިން ދޭ ހެލިކޮޕްޓަރުތަކުގެ ސަބަބުން އިންޑިއާއަށް ގިނަ ފައިދާތަކެއް ކުރާނެ ކަމަށް އެމެރިކާއިން ބުނެއެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެމެރިކާއިން ދޭ ހެލިކޮޕްޓަރުތަކަކީ ނައިޓް ވިޝަން ސެންސާ އާއި ޖީޕީއެސް ގައިޑެންސް އަދި ހެލްފަޔާ އެންޓި-އާމަރ ހިމެނޭ ހެލިކޮޕްޓަރުތަކެކެވެ.
ގުޅުންހުރި
މި ފުލުސް މީހާއަށް އައްސަރިބަހާ ސާބަސް
12 ގަޑިއިރު ކުރިން
ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ބޭނުންކުރާ މީހާ ޖަލަށް ލެވޭ އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި
23 ޖޫން 2018
އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އެތެރެ ކުރާ ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ ކޯޓާ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުޑަކޮށްފި
23 ޖޫން 2018
މީދަލެއް އައްސާމްގެ އޭޓީއެމެއްގައި ހުރި 12 ލައްކަ ރުޕީސް ކައިފި
21 ޖޫން 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި
ސަރަނގު
ހަބަރު ފެށީ ވިއްކަމުން ނިމުނީ ދީގެން
ރެހެންދި
ދިވެހިރާއްޖެއިންތޯ އިންޑިއާއަށް ހެލިކޮޕްޓަރުތަކެއްވިއްކަނީ ؟؟

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]