Justin Bieber ai Hailey Baldwin ekugai ulheythy selena ah Asarukohfi
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
ޖަސްޓިންއާއި ހައިލޭ އެކުގައި އުޅޭތީ ސެލީނާ ގޮމޭޒްއަށް އަސަރުކޮށްފި
inage
ސެލޭނާ ގޮމޭޒު---
  މުނިފޫހިފިލުވުން | ހޮލީވުޑް | 13 ޖޫން 2018 | 0 ކޮމެންޓް
ލަވަ ކިއުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާއާއި ސެލީނާ ގޯމޭޒް ގެ ލޯބީގެ ވާހަކަތަކަކީ އެތައް ބައެއްގެ ޝައުގުވެރިކަން ހުއްޓިފައިވާ ވާހަކަތަކެކެވެ. ޖަސްޓިން ބީބާއައި ސެލީނާ ގޮމޭޒު ވަކިވި ހަބަރަކީ އެ ދެ މީހުންނަށްވުރެ އެ ދެ މީހުންނަށް ތާއީދު ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ހިތާމައަކަށްވި ފަދައެވެ. dhi2
ދެ ލޯބި ވެރިން ވަކިވުމުގެ ހިތާމަ ހަމައެކަނި ސެލީނާ ކުރާ ފަދައެވެ. ޖަސްޓިން ބީބާއާއި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު މޮޑެލް ހެއިލީ ބޮލްޑްވިން ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅެމުންދާ ވާހަކަދަނީ ފެތުރެމުންނެވެ. އެ ވާހަކަތައް ފޭނުން އަޑު އަހަން ތިބި އިރު ސެލީނާއަށް އެ ވާހަކަތައް ވަނީ އަޑު އަހަން ދަތި ވާހަކަތަކަކަށެވެ.

ސެލީނާވަނީ ޖަސްޓިން ބީބާއާއި ހައިލޭ އެކުގައި އުޅޭތަން ފެނުމުން ވަރަށް ދެރަވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ސެލީނާ ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެދެތަރިންގެ މެދުގައި ކޮންމެ މައްސަލައެއް ޖެހި ވަކިވިޔަސް އޭނާގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ ޖަސްޓިން ހައިލޭ އާއެކު އުޅޭ މަންޒަރު ފެނުމުން އޭނައަށް ބުނެދޭން ނޭގޭހާ ފުން އަސަރުތަކެއް ކުރެވައެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ސެލީނާއެކު ޖަސްޓިން ނެތް ކަން ހުދު އެނާ ވެސް ގަބޫލު ކުރާ ކަމަށާއި ޖަސްޓިންއަށް އޭނާ ބޭނުން މީހަކާއެކު އުޅެވޭނެ ކަމަށް ސެލީނާ ގަބޫލު ކުރާ ކަމަށް ސެލީނާގެ ބައެއް ގާތް މަސްދަރުތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
ކިޓް ހެރިންގްޓަން އަދި ރޯޒް ލެޒްލީ ކައިވެނިކޮށްފި
24 ޖޫން 2018
ޕްރިޔަންކާ މިހާރު ނިކް ޖޯންސްގެ ބައްޕަ ވެސް ފޮލޯކުރޭ
20 ޖޫން 2018
ދި އިންކުރެޑިބަލްސް 2 އަށް ރެކޯޑްތަކެއް
19 ޖޫން 2018
ހައިލޭ ދޫކޮށް އަނެއްކާ ވެސް ޖަސްޓިން ގޮސްދާނެތީ އާއިލާއިން ކަންބޮޑުވޭ
18 ޖޫން 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]