Singapore ge Iguthisaadhee Tha'araqee ah Kim Shauguverive Vadaigenfi
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
ސިންގަޕޫރުގެ އިގުތިސާދީ ތަރައްގީއަށް ކިމް ޝައުގުވެރިވެ ވަޑައިގެންފި
inage
ކިމް ޖޮންގް އުން
  ދުނިޔެ | | 12 ޖޫން 2018 | 0 ކޮމެންޓް
ސިންގަޕޫރުގެ އިގުތިސާދީ ތަރައްގީއާމެދު އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮންގް އުން ޝައުގުވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ. muni
ސިންގަޕޫރުގެ މެރީނާ ބޭ ސޭންޑްސް ހޮޓެލްގައި ހުންނަވައިގެން، އުތުރު ކޮރެއާގެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާއާ ދައްކަވަމުން ކިމް ވިދާޅުވީ ސިންގަޕޫރުގެ އިގުތިސާދު ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ގޮތާއި މެދު ޝައުގުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި އެކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ހޯދަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށެވެ.

މެރީނާ ބޭ ސޭންސްޑް ހޮޓެލްގައި ހުރެ ބަލާލާއިރު ފެންނަނީ ސާފު އަދި ރީތި މަންޒަރެއް ކަމަށް ކިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ސިންގަޕޫރުގެ އިގުތިސާދާއި ބެހޭ ގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް ލިބިއްޖެ ކަމަށްވެސް ކިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮންގް އުން އާއި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ބައްދަލުވުމަށް ދެ ބޭފުޅުންވެސް ވަނީ ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގެންފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
ކިމް ޗައިނާއަށް ވަޑައިގެންފި
19 ޖޫން 2018
ޓުރަމްޕް–ކިމް ސަމިޓް: ކިމް ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގެންފި
10 ޖޫން 2018
ޓްރަމްޕާއި ކިމްގެ ބައްދަލުކުރެއްވުން ލަގްޒަރީ ރިސޯޓެއްގައި
6 ޖޫން 2018
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]