Raeesge Dhekanbalun Eid salam Kurevvun Mifaharu Rasrani Bageechaagai
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާމް ކުރެއްވުން މިފަހަރު ރަސްރަނި ބަގީޗާގައި
inage
އީދު ސަލާމް ކުރެއްވުން މިފަހަރު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރަސްރަނި ބަގީޗާގައި---
  ހަބަރު | އިޖުތިމާއީ | 11 ޖޫން 2018 | 0 ކޮމެންޓް
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެ ކަނބަލުން ކުރިއަށް އޮތް ފިތުރު އީދު ދުވަހު އީދު ސަލާމް ކުރުން ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރަސްރަނި ބަގީޗާގައި ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ. dhi2
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހީމް މުއާޒު އަލީ ވިދާޅުވީ ފިތުރު އީދު ދުވަހު އީދު ސަލާމް ކުރުން އޮންނާނީ ރަސްރަނި ބަގީޗާގައި ކަމަށާއި ސަލާމް ކުރުން އޮންނާނީ ހެނދުނު ނުވައެއް ޖަހާއިރުން ފެށާިގެން 10 އެއް ޖަހަންދެން ކަމަށެވެ. މުއާޒު ވިދާޅުވީ އީދު ސަލާމް ކުރުމަށް ވީހާ ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ވަޑައިގެންނެވުމަށް ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ދައުވަތު އަރުވާ ކަމަށެވެ.

އީދު ސަލާމް ކުރުން ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ކޮންމެ އީދެއްގައި ވެސް ބާއްވައެވެ. ނަމަވެސް މީގެ ކުރިން ބާއްވަމުން އައިސްފައިވަނީ މުލިއާގޭގައެވެ. މިއީ ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސަރަހައްދެއްގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.
ގުޅުންހުރި
"ތަހާނީ" ޢީދު ހަވީރަށް ހުޅުދުއްފާރުން ބޮޑު ތަރުޙީބެއް!
23 އޯގަސްޓު 2018
އެއްބައެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ދިޔުމުގެ ޢަޒުމް އާކުރުމަށް ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި
20 އޯގަސްޓު 2018
އީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް ބޯޓުފަހަރުތައް ބަލައި ފާސްކުރަން ފަށައިފި
14 އޯގަސްޓު 2018
އީދު ބަންދުގައި އެމްއެމްއޭ އާއި ބޭންކްތައް ހުޅުވަނީ
6 އޯގަސްޓު 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި
VFP

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]