Apple ge Kureege Muvahzafakah 3 Aharuge Jail Hukumeh
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
އެޕަލްގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފަކަށް ތިން އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް
inage
  ޓެކްނޮލޮޖީ | | 5 ޖޫން 2018 | 0 ކޮމެންޓް
އެޕަލް ކުންފުނީގައި ކުރިން މަސައްކަތް ކުރި މުވައްޒަފަކަށް ތިން އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައިފިއެވެ. muni
ޓޮނި އަން ބްރަންކާ ޖަލަށްލާން އެމެރިކާގެ ކޯޓަކުން ހުކުމްކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ. އޭނާ ޖަލަށްލާން ހުކުމްކުރީ އޭނާ އެޕަލް ކުންފުނީގައި މަސައްކަތް ކުރިއިރު އޭނާއަށް ކުންފުނިން ދީފައިވާ ކުންފުނީގެ ކްރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން އަގުބޮޑު މުދާތަކެއް ގަނެފައިވާތީއެވެ.

ދައުވާ އިއްވަމުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ ޓޮނި، އޭނާގެ ކުންފުނީގެ ކްރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ގާތްގަނޑަކަށް 243،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ހިޔާނާތްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ޓޮނި ވަނީ އޭނާގެ އެޕަލް ކުންފުނީގެ ކްރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ހެދުމާއި، އިލެކްޓްރޯނިކްސް ސާމާނުގެ އިތުރުން އޭނާގެ ގެއަށް ފަރުނީޗަރުވެސް ގަނެފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އެޕަލްއަށް 61 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް
2 މެއި 2018
ފަށްޖަހާލެވޭ އައިފޯނެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް އެޕަލް އިން ކުރަނީ؟
26 މާޗް 2018
އެޕަލްއިން ދަރިންވަރުންނަށް ހާއްސަ "އަގުހެޔޮ" އުފެއްދުންތަކެއް ނެރެނީ
19 މާޗް 2018
އައިފޯނު އެކްސްގެ އާ މޮޑެލްތަކެއް މިއަހަރު ރިލީޒްކުރަނީ
19 މާޗް 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]