Apple ge Kureege Muvahzafakah 3 Aharuge Jail Hukumeh
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
އެޕަލްގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފަކަށް ތިން އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް
inage
  ޓެކްނޮލޮޖީ | | 5 ޖޫން 2018 | 0 ކޮމެންޓް
އެޕަލް ކުންފުނީގައި ކުރިން މަސައްކަތް ކުރި މުވައްޒަފަކަށް ތިން އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައިފިއެވެ. Dhiraagu
ޓޮނި އަން ބްރަންކާ ޖަލަށްލާން އެމެރިކާގެ ކޯޓަކުން ހުކުމްކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ. އޭނާ ޖަލަށްލާން ހުކުމްކުރީ އޭނާ އެޕަލް ކުންފުނީގައި މަސައްކަތް ކުރިއިރު އޭނާއަށް ކުންފުނިން ދީފައިވާ ކުންފުނީގެ ކްރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން އަގުބޮޑު މުދާތަކެއް ގަނެފައިވާތީއެވެ.

ދައުވާ އިއްވަމުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ ޓޮނި، އޭނާގެ ކުންފުނީގެ ކްރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ގާތްގަނޑަކަށް 243،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ހިޔާނާތްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ޓޮނި ވަނީ އޭނާގެ އެޕަލް ކުންފުނީގެ ކްރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ހެދުމާއި، އިލެކްޓްރޯނިކްސް ސާމާނުގެ އިތުރުން އޭނާގެ ގެއަށް ފަރުނީޗަރުވެސް ގަނެފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
އެޕަލްގެ "ސެލްފް-ޑްރައިވިން" ކާރު އެކްސިޑެންޓްވެއްޖެ
1 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
16 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު އެޕަލް ކުންފުނީގެ ނެޓްވޯކް ހެކްކޮށްފި
19 އޯގަސްޓު 2018
އެޕަލްއިން އައިއޯއެސް 12 އާންމުންނަށް ދައްކާލައިފި
5 ޖޫން 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]