PPM ge Riyaasi ticket raees yameen ah dhinumah faaskoffi
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސް ޔާމީނަށް ދިނުމަށް ފާސްކޮށްފި
inage
ރައީސް ޔާމީން ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާއެއްގައި
  ހަބަރު | ސިޔާސީ | 23 މެއި 2018 | 2 ކޮމެންޓް
ޕްރޮގްރެސިޕް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް، ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދިނުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލުން މިރޭ ފާސްކޮށްފިއެވެ. dhi2
ޕީޕީއެމްގެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިރޭ ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީނަށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދިނުމަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ މިރޭ ބޭއްވި ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލްގެ އިއްތިފާގުން ކަމުގައެވެ.

އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސް ޔާމީނަށް ދިނުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމީ ޕީޕީއެމްގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގެ 69 ވަނަ މާއްދާގެ (އ) އާއި އެއްގޮތަށް ކަމުގައެވެ.

ރައީސް ޔާމީނަށް ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދިނުމަށް ނިންމި އެއް ސަބަބަކީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީން ފިޔަވައި އެހެން ދީނަކަށް މިރާއްޖޭގައި ފުރުސަތު ރައީސް ޔާމީން ނުދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އަބަދާއިއަބަދު އެމަނިކުފާނު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ ހަފުލާއެއްގައި ދެއްވަމުން ގެންދަވާތީ ކަމަށް އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގުޅުންހުރި
އިދިކޮޅަށް 32 ޕަސެންޓްވެސް ނުލިބޭ: ނިހާން
17 ގަޑިއިރު ކުރިން
ނިހާނުގެ ހަމަލާތައް ރައީސް މައުމޫނާއި މެޑަމް ނަސްރީނާއަށް!
20 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
ދެ މެނިފެސްޓޯގެ ދީނީ ސިޔާސަތު
20 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
އާސަންދައިން ހިލޭ އައިނެއް ނުލިބޭ، ލިބެންޏާއި ލިބެނީ މުލިއާގޭ ޖަގަހައިން: މާރިޔާ
20 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
ހިޔާލު

އަދުރޭ
ޕުރައިމަރީއަށް އިޢުލާނުކޮށްލަންވެސްނުކެރުނު ދެއްތޯ؟ ތީހަމައެކަނި މިފަހަރު މިރައިސައް އިންތިހާބުގަވާދަކިރެވޭނެގޮތަކީ، ޕުރައިމަރީއެއްބާއްވައިފިނަމަ ކައިރީގަތިބ ސާޅީހަކަށްމީހުންގެ ވޯޓްއެކަނިލިބޭނީ، އަދިވެސް ފަތްކެޔޮބުރޯއަދިވެސް އެހެން ޕާޓީތަކަށް ފާޑުކިޔާނެ
ފުވައްމުލަކު ނިއުޔޯކުސިޓީ
ޕުރައިމަރީއަކާނުލާ ތިޔަފާސްކުރި ފާސްކުރުން ފުވައްމުލަކުގެ އެންމެހާރައްޔިތުން ކުށްވެރިކުރަން!! އަދި ޕީޕީއެމް ވަގުތުންއުވާލުމަށްވެސް ގޮވާލަން !!

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]