Haqqu bas vidhalhuvumah Dr Majeed fas jehivadainugan'nava: Raees Nasheed
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
ހައްޤުބަސް ވިދާޅުވުމުގައި ޑރ މަޖީދު ފަސްޖެހިވަޑައި ނުގަންނަވާ: ރައީސް ނަޝީދު
inage
ހައްޤުބަސް ވިދާޅުވުމުގައި ޑރ މަޖީދު ފަސް ޖެހިވަޑައި ނުގަންނަވާ: ރައީސް ނަޝީދު
  ހަބަރު | | 22 މެއި 2018 | 1 ކޮމެންޓް
ދީނީ އިލުމުވެރިޔާ އަލްމަރްޙޫމް ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ އަކީ ހައްޤުބަސް ވިދާޅުވުމުގައި ފަހަތައްޖެހިވަޑައި ނުގެން އިސްލާހީ މަސައްކަތުގައި ދެމިހުންނެވި ބޭފުޅެއްކަމަށް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. dhi2
ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ ޑރ މަޖީދު އަވަހާރަވުމުން ތައުޒިޔާ ދެންނެވުމަށް މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވިޓެއްގައެވެ.
ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އަލްމަރްޙޫމް ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ އަކީ ރާއްޖެދުށް ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން، އިސްލާހަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމުގައި ފާހަގަކުރެވޭ އެއް ބޭފުޅާ ކަމުގައެވެ. އަދި އަލްމަރްޙޫމް ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ އަކީ އަބަދުވެސް ހައްޤުބަސް ވިދާޅުވުމަށް ފަސްޖެހިވަޑައި ނުގަންނަވައި، ގިޤާމަތުގެ ބިރުވެރިކަން ދެނެވަޑައިގެން އިރުޝާދުދެއްވި ބޭފުޅެއްކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސް ނަޝީދުވަނީ އަލްމަރްޙޫމް ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީއަށް ސުވަރުގެ މިންވަރުކުރެއްވުމަށް އެދި ދުޢާކުރައްވާފައެވެ.

އަލްމަރްޙޫމް ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ އަވަހާރަވީ ސްޓްރޯކެއް ޖެހިވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން ސްރީލަންކާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އެކަމަށް ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ދަނިކޮށެވެ. އަވަހާރަވިއިރު އުމުރުފުޅަކީ 55 އަހަރެވެ.

ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުލް މަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަޤާމާއި، ކީރިތިޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ފުރަތަމަ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމު ވެސް އަދާކުރައްވާފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުލް މަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ މިނިސްޓަރުކަމަށް އައްޔަން ކުރެއްވީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި 09 އޮކްޓޯބަރ 2011 ގައެވެ.
ގުޅުންހުރި
ޑރ މަޖީދުގެ އާއިލާއަށް ރައީސް ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
22 މެއި 2018
ޑރ މަޖީދުގެ ހާލުކޮޅު ސީރިއަސްވެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެނީ
19 މެއި 2018
ފަނޑިޔާރުކަމަށް އަންހެނުން އިސްކުރުން ހުއްދައެއް ނޫން: ޑރ މަޖީދު
31 ޖުލައި 2017
ހިޔާލު

ޝިފާ
ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުލް މަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ އަށް ދާއިމީ ސުވަރުގެ މިންވަރުކުރައްވާށި. އާމީން.
"ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުލް މަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ މިނިސްޓަރުކަމަށް އައްޔަން ކުރެއްވީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި 09 އޮކްޓޯބަރ 2011 ގައެވެ". ތާރީހް ނުބައިވީމަ ޚަބަރު ނުބައި ވާނެ.

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]