Dr Majeed ge aaila ah raees thauziya vidhaalhu vejje
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
ޑރ މަޖީދުގެ އާއިލާއަށް ރައީސް ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
inage
ލްމަރްޙޫމް ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ
  ހަބަރު | | 22 މެއި 2018 | 2 ކޮމެންޓް
ދީނީ އިލުމުވެރިޔާ އަލްމަރްޙޫމް ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން، އެ ޢާއިލާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. muni
ރައީސް އޮފީހުންބުނީ ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރު ކުރެއްވި ޚަބަރު ރައީސް ޔާމީން އެއްސެވީ ފުންހިތާމަޔާއެކުގައި ކަމަށެވެ.

އަލްމަރްޙޫމް ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ އަވަހާރަވީ ސްޓްރޯކެއް ޖެހިވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން ސްރީލަންކާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އެކަމަށް ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ދަނިކޮށެވެ. އަވަހާރަވިއިރު އުމުރުފުޅަކީ 55 އަހަރެވެ.

ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުލް މަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަޤާމާއި، ކީރިތިޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ފުރަތަމަ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމު ވެސް އަދާކުރައްވާފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުލް މަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ މިނިސްޓަރުކަމަށް އައްޔަން ކުރެއްވީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި 09 އޮކްޓޯބަރ 2011 ގައެވެ.


ގުޅުންހުރި
ހައްޤުބަސް ވިދާޅުވުމުގައި ޑރ މަޖީދު ފަސްޖެހިވަޑައި ނުގަންނަވާ: ރައީސް ނަޝީދު
22 މެއި 2018
ޑރ މަޖީދުގެ ހާލުކޮޅު ސީރިއަސްވެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެނީ
19 މެއި 2018
ފަނޑިޔާރުކަމަށް އަންހެނުން އިސްކުރުން ހުއްދައެއް ނޫން: ޑރ މަޖީދު
31 ޖުލައި 2017
ހިޔާލު

ވަފިއްޔާ
ފުން ހިތާމައޭ، އެއްބަފާ ބޭބެ، ތިމާއަށް ކާންދީ ބޮޑުކޮށްދީ މަޤާމު ހޯދައިދިން ބޭބެ، ޖަލުގައި މި ރޯދަމަހު މަރާއި ހަނގުރާމަކުރަން ދޫކޮށްލިއިރު އަސަރެއް ނުކުރި މީހަކަށް މާދުރު މީހަކު މަރުވެގެން އަސަރެއް ކުރާނެތަ. ގަބޫލެއް ނުކުރަން
އަލީ
ޝުކުރިއްޔާ، އެކަމަކު އިދިކޮޅު މީހަކު ކީކުރަން އެއްބަނޑު މީހަކު މަރުވިޔަސް ރައީސް ޔާމީނަށް އަސަރެއް ކުޑަކޮށްވެސް ކުރާނެކަމަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]