Paraguay Embassy Qudus ah Badhalukohfi
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
ޕެރަގުއޭގެ އެމްބަސީ ގުދުސްއަށް ބަދަލުކޮށްފި
inage
  ދުނިޔެ | | 22 މެއި 2018 | 0 ކޮމެންޓް
އިޒްރާއީލުގެ ތެލްއަވީވްގައި ހުރި ޕެރަގުއޭގެ އެމްބަސީ ގުދުސަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. kobadoctor
ގުދުސްއަށް އެމްބަސީ ބަދަލުކޮށް އެ އެމްބަސީ އިއްޔެ ވަނީ ހުޅުވާފައެވެ. އެމްބަސީ ގުދުސަށް ބަދަލުކޮށް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޕެރަގުއޭގެ ރައީސް ހޮރާސިއޯ ކާރޓްސް އާއި އިޒްރާއީލުގެ ރައީސް ރޫވެން ރިވްލިން ބައިވެރިވިއެވެ.

ގުދުސްގައި އެމްބަސީ އެންމެ ފުރަތަމަ ހުޅުވީ އެމެރިކާއިންނެވެ. ގުދުސްއަކީ އިޒްރާއީލުގެ ވެރިރަށް ކަމަށް ބަލައިގަންނަ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އިޒްރާއީލްގެ ވެރިރަށަކީ ގުދުސްކަމަށް ކަނޑައެޅުމާއި ގުޅިގެން އެތައް ގައުމަކުން ދަނީ ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅުކޮށް އެމެރިކާގެ ނިންމުމަށް ފާޑުކިޔާފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
މަތިންދާބޯޓު ވައްޓާލީ އިޒްރޭލުން: ރަޝިޔާ
19 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
އިޒްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ ކުއްޖަކު ޝަހީދުކޮށްލައިފި
8 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
އީރާނުގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒުތަކަކަށް އިޒްރާއީލުން ހަމަލާދީފި
5 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
އިޒްރާއީލުން ގާޒާގެ ސަރަހައްދީ ރޮނގު ހުޅުވައިފި
28 އޯގަސްޓު 2018
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]