Mushroom ge Viha Baavatheh Kevi 800 ah Vureh Gina Meehun Viha Vejje
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
މަޝްރޫމްގެ ވިހަ ބާވަތެއް ކެވި 800 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވިހަވެއްޖެ
inage
  ދުނިޔެ | މެދުއިރުމަތި | 22 މެއި 2018 | 0 ކޮމެންޓް
މަޝްރޫމްގެ ވިހަ ބާވަތެއް ކެވުމުގެ ސަބަބުން އީރާންގެ 800 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވިހައިގެ އަސަރުކޮށްފިއެވެ. muni
އެ ބާވަތުގެ މަޝްރޫމް ކެވުމުގެ ސަބަބުން މިހާތަނަށް 11 މީހަކު މަރުވެފައިވާއިރު އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކަށް ދަނީ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި ފަރުވާ ދެމުންނެވެ. އެ ވިހައަށް ދެވޭނެ ފަރުވާއެއް އަދި ހޯދިފައިނުވާ ކަމަށް އީރާނުން ބުނެއެވެ.

އެ މަޝްރޫމްތަކަކީ ދެން ހުންނަ މަޝްރޫމްތަކާއި ތަފާތެއް ނެތް މަޝްރޫމްތަކެއް ކަމަށް އީރާނުން ބުނެއެވެ. ވިހަ މަޝްރޫމް ކެވުމުގެ ސަބަބުން ދެ މީހެއްގެ ލިވާ ވަނީ ބަދަލު ކުރަން ޖެހިފައެވެ.

އީރާނުގެ މަގުމަތީގައި މަޝްރޫމް ފަދަ ތަކެތި ވިއްކުމަކީ އާންމު ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް އެ ފަދަ މަޝްރޫމު ނުގަތުމަށާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަންދު ކުރެވި ފިހާރަތަކުގައި ވިއްކަން ހުންނަ މަޝްރޫމް ގަތުމަށް މިހާރު ވަނީ އީރާނުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
ބެލެސްޓިކް މިސައިލް އިތުރުކުރުމަށް އީރާނުން ނިންމައިފި
2 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
ތުރުކީ އާއި އީރާނަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުގެ އަސަރު ލަންކާއަށް ކޮށްފާނެ: ރަނިލް
19 އޯގަސްޓު 2018
ހަތިޔާރު ގުދަނެއް ގޮއްވާލާ ސިރިޔާގައި 32 މީހުންނާއި 12 ކުދިން މަރާލައިފި
13 އޯގަސްޓު 2018
ކޮމަންވެލްތާއި ގުޅުން ބަދަހި ކުރާނަން: އިބޫ
11 އޯގަސްޓު 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]