Dhaalu meedhoo in ves iruirukolha karantu kendenee
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
ދ މީދޫންވެސް އިރުއިރުކޮޅާ ކަރަންޓް ކެނޑެނީ
inage
މީދޫ: ފޮޓޯ ގެސްޓްހައުސް މޯލްޑިވްސް
  ހަބަރު | | 16 މެއި 2018 | 0 ކޮމެންޓް
ދ މީދޫ އިންޖީނުގޭގައި ބޭނުންކުރާ ދެ ޖަނަރޭޓަރުގެ ތެރެއިން އެއް ޖަނަރޭޓަރު ހަލާކުވެ އިރުއިރުކޮޅާ އެރަށުން ކަރަންޓް ކެނޑުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވަމުން ދާކަމަށް އެރަށުން ބުނެފިއެވެ. kobadoctor
މީދޫން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކުބުނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ހިންގާ އިންޖީނުގޭގައި ބޭނުންކުރާ ދެ ޖަނަރޭޓަރުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ޖަނަރޭޓަރު ޖަނަރޭޓަރު ހަލާކުވެ މިދިޔަ ހަފްތާއިން ފެށިގެން ރަށުން ކަރަންޓް ކެނޑުމުގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވާ ކަމުގައެވެ.

މިހާރު ރަށަށް ކަރަންޓް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރަނީ އެކަށީގެންވާ ކެޕޭސިޓީއެއް އުފެއްދޭ ޖަނަރޭޓަރެއް ނޫންކަމަށާއި އެހެންކަމުން އިރު އިރުކޮޅާއި ކަރަންޓް ކެނޑުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވާތީ އިލެކްޓްރިކް ސާމާނަށްވެސް ގެއްލުންވަމުން ދާކަމަށް މީދޫން ވާހަކަދެއްކި ފަރާތުން ބުނެއެވެ.

އޭނާބުނީ ކަރަންޓް މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފައިވާ ކަމުގައެވެ.

މި ހަބަރާއި ގުޅޭގޮތުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ބަހެއް އަދި ނުލިބެއެވެ.
ގުޅުންހުރި
މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓް ކެނޑި ގިނަ އިރުތަކެއް
30 ޖުލައި 2018
މާމެންދޫއަށް ޖަނަރޭޓު ގެންގޮސް، ކަރަންޓު ދޭން މަސައްކަތް ކުރަނީ
29 ޖުލައި 2018
5 މަސް ވީއިރުވެސް ލ. މާމެންދޫ ކަރަންޓު ކަނޑަމުން ދާތީ ރައްޔިތުން މުޒާހަރާ ކުރަނީ
28 ޖުލައި 2018
މުޅި ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ
21 ޖޫން 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]