Dhaalu meedhoo in ves iruirukolha karantu kendenee
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
ދ މީދޫންވެސް އިރުއިރުކޮޅާ ކަރަންޓް ކެނޑެނީ
inage
މީދޫ: ފޮޓޯ ގެސްޓްހައުސް މޯލްޑިވްސް
  ހަބަރު | | 16 މެއި 2018 | 0 ކޮމެންޓް
ދ މީދޫ އިންޖީނުގޭގައި ބޭނުންކުރާ ދެ ޖަނަރޭޓަރުގެ ތެރެއިން އެއް ޖަނަރޭޓަރު ހަލާކުވެ އިރުއިރުކޮޅާ އެރަށުން ކަރަންޓް ކެނޑުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވަމުން ދާކަމަށް އެރަށުން ބުނެފިއެވެ. Dhiraagu
މީދޫން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކުބުނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ހިންގާ އިންޖީނުގޭގައި ބޭނުންކުރާ ދެ ޖަނަރޭޓަރުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ޖަނަރޭޓަރު ޖަނަރޭޓަރު ހަލާކުވެ މިދިޔަ ހަފްތާއިން ފެށިގެން ރަށުން ކަރަންޓް ކެނޑުމުގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވާ ކަމުގައެވެ.

މިހާރު ރަށަށް ކަރަންޓް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރަނީ އެކަށީގެންވާ ކެޕޭސިޓީއެއް އުފެއްދޭ ޖަނަރޭޓަރެއް ނޫންކަމަށާއި އެހެންކަމުން އިރު އިރުކޮޅާއި ކަރަންޓް ކެނޑުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވާތީ އިލެކްޓްރިކް ސާމާނަށްވެސް ގެއްލުންވަމުން ދާކަމަށް މީދޫން ވާހަކަދެއްކި ފަރާތުން ބުނެއެވެ.

އޭނާބުނީ ކަރަންޓް މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފައިވާ ކަމުގައެވެ.

މި ހަބަރާއި ގުޅޭގޮތުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ބަހެއް އަދި ނުލިބެއެވެ.
ގުޅުންހުރި
ކަރަންޓް މައްސަލާގައި މިއަދުވެސް ގުރައިދޫގައި މުޒާހަރާ ކޮށްފި
15 މެއި 2018
ކަރަންޓް މައްސަލާގައި ގުރައިދޫ ރައްޔިތުން މުޒާހަރާ ކޮށްފި
15 މެއި 2018
މާލޭގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ
4 މެއި 2018
ކަރަންޓް ކެނޑި މުޅި އެއާޕޯޓް ކަނު އަނދިރީގައި!
24 ޖެނުއަރީ 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]