1 Vana ah Umra Dhathureh Libey Suvaalu Mubaaraatheh VFP in Kuriah Gendhanee
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
އުމްރާ ދަތުރެއް ލިބޭ ސުވާލު މުބާރާތެއް ވީއެފްޕީން ކުރިއަށް ގެންދަނީ
inage
  ހަބަރު | | 16 މެއި 2018 | 3 ކޮމެންޓް
އެއް ވަނަ އަަށް އުމްރާ ދަތުރެއް ލިބޭ ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތް "ރަންމުތް" މި ރޯދަ މަހު ވެސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވީއެފްޕީން ނިންމައިފިއެވެ. muni
މާދަމާއިން ފެށިގެން އީދު ދުވަހާއި ހަމައަށް ކުރިއަށް ގެންދާ އެ މުބާރާތުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ފަސް ސުވާލު ގެނެސްދެވޭނެއެވެ.

ހެނދުނު 10 އިން ފެށިގެން ރޭގަނޑު 10 އެއް ޖަހަންދެން ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެއެވެ.

އެއް ވަނަ އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި އުމްރާ ދަތުރެއް ލިބޭ އިރު ދެވަނަ އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި އައިސް އަލަމާރިއެއް އަދި ތިން ވަނަ އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި 32 އިންޗިގެ ސްމާޓު ޓީވީއެއް ދިނުމަށްވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

އެއްވަނަ އިނާމު ސްޕޮންސަ ކޮށްފައިވަނީ އެކްރޮ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުންނެވެ. ދެވަނަ އިނާމު ސްޕޮންސަކޮށްފައިވަނީ ކައިލާން ފިހާރައިގެ ފަރާތުންނެވެ.

ރަންމުތް ސުވާލު މުބާރާތް ވީއެފްޕީން ވާނީ މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
ވީއެފްޕީ ބަދިގެ: ގުލާބުޖާމް
20 ޖޫން 2018
ވީއެފްޕީ ބަދިގެ: ޕޮޕްކޯން ޗިކަން
19 ޖޫން 2018
ވީއެފްޕީ ބަދިގެ: ކެބެޖް ރައިސް
18 ޖޫން 2018
ވީއެފްޕީ ބަދިގެ: މަސަލަ ރައީސް
17 ޖޫން 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި
ޙަލީމު
އަދި ހަމަ ނުވެގެން އެއުޅެނީ
މަރީ
މިމުބާރާތުގައި ބަިވެރިވާނެ ގޮތް ބުނެދީބަ
ސުވާލު
މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވަނީ ކިހިނެއް. އުޅެ އުޅެ ނޭނގުނު

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]