Taiwange Kureege Raees Ma Ying-jeou 4 Mahah Jalah
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
ޓައިވާންގެ ކުރީގެ ރައީސް މާ ޔިންގް ޖިއޯ ހަތަރު މަހަށް ޖަލަށް
inage
  ދުނިޔެ | އޭޝީއާ | 16 މެއި 2018 | 0 ކޮމެންޓް
ޓައިވާންގެ ކުރީގެ ރައީސް މާ ޔިން ޖިއޯ ހަތަރު މަހަށް ޖަލަށްލުމަށް ޓައިވާންގެ ހައިކޯޓަކުން ހުކުމްކޮށްފިއެވެ. dhi2
މާ ޔިންގް ޖިއޯ ހަތަރު މަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމްކޮށްފައިވަނީ ރައީސްކަން ކުރެއްވި އިރު ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާ ފަދަ މައުލޫމާތުތަކަކާއި އިދިކޮޅު މެންބަރެއްގެ ސިއްރު މައުލޫމާތުތަކެއް ލީކު ކުރި މައްސަލައެއްގައެވެ.

މާ ޔިންގް ޖިއޯއަށް އިއްވާފައިވާ ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރަން ނިންމާފައިވާ އިރު ޖަލު ހުކުމުގެ ބަދަލުގައި 4000 ޑޮލަރުގެ ޖުރިމާނާއެއް ވެސް ދެއްކިދާނެއެވެ.

މާ ވަނީ 2008 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2016 ވަނަ އަހަރާ ޖެހެންދެން ރައީސްކަން ކުރައްވާފައެވެ.

އެ މައްސަލައަކީ އިދިކޮޅު މެންބަރަކަު މާ އާއި ދެކޮޅަށް 2013 ވަނަ އަހަރު ކުރި ދައުވާއެކެވެ. އެ މައްސަލާގައި ދަށު ކޯޓުން އޭރުވަނީ މާ ގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ހުކުމް އިއްވާފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
އެމެރިކާގެ އެއާޕޯޓެއްގެ ފޮޓޯ ޖެހުމުން 200،000 އެއްހާ ޕާސްޕޯޓު ނައްތާލަން ޖެހިއްޖެ
31 ޑިސެންބަރ 2017
ޓައިވާންގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރުގެ ދޮރުވާނަކަށް ކަނޑިން ހަމަލާދީފި
19 އޯގަސްޓު 2017
އެމެރިކާއިން ޓައިވާނަށް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހަތިޔާރު ވިއްކަނީ
2 ޖުލައި 2017
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]