ACP Mannaanu Fuluhunge Vazeefa inn Vakikohfi
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
އޭސީޕީ މަންނާން ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި
inage
އޭސީޕީ މަންނާން
  ހަބަރު | | 15 މެއި 2018 | 0 ކޮމެންޓް
އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް، އަބްދުލް މަންނާން ޔޫސުފް ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފިއެވެ. muni
މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މަންނާނު ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޑިސިޕްލިނަރީ މައްސަލައެއް ބެލުމަށްފަހު އިއްޔެއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފުލުހުންގެ ބަހެއް ހޯދާލުމަށް ގުޅާލުމުން ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބަހެއް ބުނެވެން ނެތް ކަމަށެވެ.

މަންނާނު ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮން މައްސަލައެއްގައި ކަމެއް އަދި ވަނީ ސާފުވާ ގޮތް ނުވެފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
ޕެރަޑައިސްއަށް ދިޔަ ދޯންޏެއްގައި ހުރި ބަނގުރާތަކެއް އަތުލައިގެންފި
12 ގަޑިއިރު ކުރިން
ބަންދުގައި ބައިތިއްބައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމަށް 4 މީހަކު ހޯދަނީ
24 ޖޫން 2018
ކަނޑުމަތިން ފެނުނު ތިން މީހުންނަކީ ސޯމާލިއާ ބައެއްކަމަށް ލަފާކުރެވޭ: ފުލުހުން
24 ޖޫން 2018
ބިރުދެއްކުމާއި ހަރަކާތްތަކަށް ހުރަސްއެޅުން ހުއްޓާލުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
22 ޖޫން 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]