ACP Mannaanu Fuluhunge Vazeefa inn Vakikohfi
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
އޭސީޕީ މަންނާން ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި
inage
އޭސީޕީ މަންނާން
  ހަބަރު | | 15 މެއި 2018 | 0 ކޮމެންޓް
އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް، އަބްދުލް މަންނާން ޔޫސުފް ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފިއެވެ. Dhiraagu
މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މަންނާނު ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޑިސިޕްލިނަރީ މައްސަލައެއް ބެލުމަށްފަހު އިއްޔެއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފުލުހުންގެ ބަހެއް ހޯދާލުމަށް ގުޅާލުމުން ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބަހެއް ބުނެވެން ނެތް ކަމަށެވެ.

މަންނާނު ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮން މައްސަލައެއްގައި ކަމެއް އަދި ވަނީ ސާފުވާ ގޮތް ނުވެފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
ފުލުހުންނަށް އަމާޒުވާ ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކެއްގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނީ ސަރުކާރުން: އަރީފް
18 ގަޑިއިރު ކުރިން
އަދީބުގެ ވަކީލު ސިރާޖުގެ ބަންދަށް ހަ ދުވަސް
19 ގަޑިއިރު ކުރިން
ސިއްރު ފެންފުށީގައި ހުރި ބުދުތައް ނަގައިފި
20 ގަޑިއިރު ކުރިން
ފުލުހުންގެ ޔުނީފޯމްގައި ގޭންތަކެއް ނޫޅޭނެ: ފުލުހުން
21 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]