Newcastle Athun Bodu Thafaathakun Balive Chelsea Europa League Ah
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
ނިއުކާސަލް އަތުން ބޮޑު ތަފާތަކުން ބަލިވެ ޗެލްސީ ޔޫރޮޕާ ލީގަށް
inage
  ކުޅިވަރު | ދުނިޔެ | 14 މެއި 2018 | 0 ކޮމެންޓް
ރޭ ޕްރިމިއާ ލީގު 2017/18 ސީޒަނުގެ ފަހު މެޗުގައި ނިއު ކާސަލް ޔުނައިޓެޑު އަތުން މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަން ޗެލްސީ ބަލިވެއްޖެ އެވެ. muni
ޗެލްސީ ނިއު ކާސަލް ޔުނައިޓެޑު އަތްދަށުވީ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މި ބައްޔާއެކު ޗެލްސީއަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ފުރުސަތެއް ހޯދުމަށް އޮތް ހަނި އުއްމީދު ވެސް ނިމުމަކަށް އައިސްފައިވާއިރު ޗެލްސީ އަންނަ ސީޒަނުގައި ފެނިގެންދާނީ ވާދަވެރި އާސެނަލްއާއެކު ޔޫރޮޕާ ލީގުންނެވެ.

މި ސީޒަނުގެ ގަދަ ހަތަރު ޓީމުގެ ގޮތުގައި އަންނަ ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ޖާގަ ހޯދީ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާއި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ޓޮޓެންހަމުގެ އިތުރުން ލިވަޕޫލް (ޕްލޭ-އޮފް) އެވެ.

ޗެލްސީގެ ފަރާތުން ދަށް ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މި ސީޒަނުގައި އެޓީމަށް އަދި މުބާރާތެއް ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ. އެގޮތުން އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އެފްއޭ ކަޕު ފައިނަލުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ މެޗުން މޮޅުވެ ޗެލްސީއަށް މި ސީޒަން ތައްޓާއެކު ނިންމާލުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ.
ގުޅުންހުރި
71 މިލިއަން ޕައުންޑުގެ ރިލީޒް ކްލައުސް ދެއްކީ ކެޕާ އަމިއްލަ ޖީބުން
8 އޯގަސްޓު 2018
ކޯޓުއާ ޗެލްސީގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެރިވުން ހުއްޓާލައިފި!؟
7 އޯގަސްޓު 2018
ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ސިޓީ ކޮމިއުނިޓީ ޝީލްޑް ކާމިޔާބުކޮށްފި
5 އޯގަސްޓު 2018
ކޯޓުއާއަށް ރިއާލްއާ ގުޅުމުގެ ފުރުސަތު ދީ: އެޖެންޓް
4 އޯގަސްޓު 2018
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]