Juventus In Jehijehigen 7 Vana Faharah League Kamiyabukoffi
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
ޔުވެންޓަސްއިން ޖެހިޖެހިގެން 7 ވަނަ ފަހަރަށް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި
inage
  ކުޅިވަރު | ދުނިޔެ | 14 މެއި 2018 | 0 ކޮމެންޓް
ރޭ ރޯމާ އަތުން ހޯދި ޕޮއިންޓާއެކު ޔުވެންޓަސް ޖެހިޖެހިގެން 7 ވަނަ ފަހަރަށް އިޓަލީ ލީގު ކާމިޔާބު ކޮށްފި އެވެ. kobadoctor
އިޓަލީ ލީގު ރޯމާއާ ޔުވެންޓަސް ބައްދަލު ކުރި މެޗު ނިމުނީ ދެޓީމުން ކުރެ ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މި ދެޓީމަށް ވެސް ލީގުގައި އަދި މެޗެއް ބާކީ އެބައޮތެވެ.

ރޭގެ މެޗު އެއްވަރުވި ކަމުގައި ވިޔަސް ޔުވެންޓަސްއިން ވަނީ ބޮޑު ތަފާތަކުން ތާވަލުގެ އެއް ވަނާގައި ލީޑު ނަގާ، ލީގު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ. 37 މެޗުން 92 ޕޮއިންޓު ހޯދާ ޔުވެންޓަސްއިން ލީގު ކާޔާބުކުރިއިރު ދެވަނާގައި އޮތް ނަޕޯލީއަށް ލިބިފައިވަނީ 88 ޕޮއިންޓެވެ. އަދި ތިން ވަނާގައި 74 ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވާއިރު 4 ވަނާގައި އޮތް ލާޒިއޯއަށް ލިބުނީ 72 ޕޮއިންޓެވެ.

ޔުވެންޓަސްއިން ލީގު ކާމިޔާބު ކުރިއިރު އެޓީމުން ވަނީ މި ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ވެސް ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ. އެގޮތުން އެޓީމު ވަނީ މުބާރާތުގެ ސެމީއަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ. ސެމީގެ ފަހު ލެގުގައި ފޯރިގަދަ މެޗަކަށްފަހު ރިއާލް މެޑްރިޑުން ޔުވެންޓަސް މުބާރާތުން ކަޓުވާލީ އެންމެ ގޯލެއްގެ ތަފާތުންނެވެ.
ގުޅުންހުރި
ކާލޯ އެންޗޮލިޓީ ނަޕޯލީއާ ހަވާލުވެއްޖެ
24 މެއި 2018
ލީގު ތައްޓާއެކު ޔުވެންޓަސްއިން ބުފޮންއަށް އަލްވަދާއު ކިޔައިފި
20 މެއި 2018
ފަހުވަގުތު ހިގުއައިން ޔުވެންޓަސް މޮޅުކޮށްދީފި
29 އޭޕްރީލް 2018
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]